De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Van plannen naar uitvoering bij Obvion

Deze nieuwsbrief gaat over de ontwikkelingen bij Obvion, één van de twee werkgevers die de cao van de Rabobank ondertekenen. Maandag 18 februari 2019 was De Unie samen met de andere vakorganisaties op bezoek bij Obvion voor een gesprek met een delegatie van de ondernemingsraad (OR), HR-manager Rob Senden en directievoorzitter Carlo van Kemenade.

De ontwikkelingen

De ontwikkelingen bij Obvion hangen samen met de pijlers ObviONS, onze klant én adviseur, operational excellence en huis op orde. Hieronder een opsomming van de vorderingen erop.

 • Het ziekteverzuim is van 9% naar ruim 4% gegaan.
 • De Employee Promotor Score (EPS) is van +6 naar +41 gegaan bij de personeelsmeting in november 2018. Het doel van het management was +30.
 • Het aantal van 130 externen brengt het management omlaag ten gunste van vacatures voor vaste medewerkers. Dit mede in verband met de hoge inhuurkosten en groeimogelijkheden voor eigen personeel.
 • De managementposities zijn bezet en alle leden van het Management Board (MB) liggen bij de AFM ter toetsing. In maart 2019 volgt helderheid over hun beoordeling als ‘beleidsbepaler’.
 • Met behulp van een coach gaat het MB aan de gang met 360 graden beoordelen waarbij alles gedeeld wordt binnen het MB. Eventueel volgt daarna ook het management.
 • Het is nu zover dat het MB overgaat van plannen maken naar de uitvoering ervan. Er is wel een zorg over de veelheid van de plannen. Het is ook een test op de uitvoeringskracht van management en medewerkers.
 • De productpropositie moet in mei 2019 klaar zijn.
 • Obvion heeft ingetekend op 25% meer productie voor 2019 en gaat dit ook realiseren. Het marktaandeel stijgt weer.
 • Digitalisering is erg belangrijk en heeft een eigen team gekregen. De vacature voor de manager er van staat op de website.
 • Obvion heeft stichting leergeld en het mijnmuseum als MVO-doelen. Oude laptops worden opgeknapt en verkocht. Met de opbrengst worden nieuwe laptops gekocht voor stichting leergeld.
 • De Obvionrun als evenement is ontstaan. Volwassenen en kinderen kunnen daaraan meedoen en medewerkers van Obvion helpen als vrijwilliger.

OR Obvion

De vakorganisaties hebben ook gesproken met een viertal OR-leden van Obvion. In dit overleg zijn de medezeggenschap van de Rabobank, de vernieuwing in de OR, de komende onderhandelingen en de adviesaanvraag over Operations besproken. Bij Operations zal er als gevolg van digitalisering en operational excellence veel veranderen dit jaar. Er wordt een reductie verwacht van 99 naar 72 formatieplaatsen. Dit wordt in de tweede helft van 2019 gerealiseerd door het verminderen van externe medewerkers. Mogelijk krijgen medewerkers met een jaarcontract hier ook mee te maken.

Vervolg

We hebben een vervolgafspraak gemaakt op donderdag 8 augustus 2019 om met de directie en HR de ontwikkelingen door te nemen. Ook hebben we wederom afgesproken met de OR om ook van hun zijde te vernemen hoe het bij Obvion loopt.

Contact

Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met mij via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.