De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: periodiek overleg september 2019

Namens De Unie heb ik, Emanuel Geurts, samen met de Unie-kaderleden (Mohamed Saddiki en Alexandra Bolland), de vakbondsbestuurders en kaderleden van de andere betrokken bonden iedere twee maanden periodiek overleg bij de bank. Aan Rabozijde zitten Patricia Gielis, Marlies Corvers en Christel Renkema van de afdeling HR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. De onderwerpen die we bespreken hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van de bank. Ook aangebrachte punten van de Unie-leden worden daar besproken.

Onderwerpen

  • Stand van zaken nieuwe MZ-structuur. De medezeggenschapsorganen zijn bemenst, geïnstalleerd, geïnstrueerd en zij pakken de eerste adviesaanvragen al weer op.
  • Implementatie Workday. Het is soms nog wat zoeken naar de verschillende knoppen, formulieren en procedures, maar in grote lijnen is HR tevreden over de implementatie van het nieuwe HR-systeem binnen Rabobank wereldwijd.
  • Pensioenopbouw 2020. De nagestreefde 2% pensioenopbouw werd voor 2019 nog maar net gehaald. Nu de rente nog verder gezakt is, gaat dit voor problemen zorgen in de premieopbouw voor het jaar 2020. Hoe dit uitpakt wordt eind september / begin oktober duidelijk als we de precieze cijfers van het Rabopensioenfonds krijgen. Wordt vervolgd.
  • Evaluatie Bankieren 3.0. HR heeft de reorganisatie geëvalueerd met HR-business partners, enkele managers en de medezeggenschap. We kregen allerlei cijfers te zien over het aantal geplaatsten, boventalligen, welke instrumenten er gebruikt zijn en bezwaren. Kort en goed samengevat is men bij HR erg tevreden over het verloop van deze grote reorganisatie.
  • Raboskills. We hebben een presentatie gekregen van HR over de invoering van de Rabobank Skills binnen Rabobank. Het is een vrijwillig systeem dat medewerkers en managers in gesprek moet laten komen over de vaardigheden van de toekomst. Tien van de twaalf Raboskills komen rechtstreeks voort uit het ‘future-of-work’ rapport van het World Economic Forum.
  • Voorstel tekstwijziging SP. Er is onduidelijkheid over de toepassing van het sociaal plan na 1 januari 2021. De bank stelt daarom voor om het lopende sociaal plan toe te blijven passen zolang cao-partijen met elkaar in gesprek zijn over een nieuw sociaal plan. Dit komt de positie van werknemers alleen maar ten goede. Vakorganisaties kunnen zich daarin vinden.
  • Verlof RKS Kerst 2019. Er bereikten ons meerdere signalen dat verlof tijdens de kerstperiode weer moeizaam gaat bij RKS. De bank heeft een aantal maatregelen genomen en is in overleg met medewerkers om de beschikbare hoeveelheid verlof onderling te verdelen. De vakorganisaties hebben aangegeven dat dit zo kan zijn, maar dat het eerdere signaal was dat het beter ging dan nu wordt aangegeven en dat de motivatie van het personeel onder druk staat door een tekort aan capaciteit. Aangezien het vorig jaar kerst ook al zo was had de bank hier toch meer aan kunnen doen.
  • Planning en proces cao-onderhandelingen. Op 23 september 2019 starten we met behulp van een externe procesbegeleider met een eerste verkenning van het cao-proces zonder direct te gaan onderhandelen.

Het volgende periodieke overleg bij de Rabobank is op woensdag 30 oktober 2019. De onderwerpen die dan op de agenda staan, zijn onder andere GROW!, CDD, RKS en het ontwikkelbudget.