De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Periodiek overleg Rabobank oktober 2019

Namens De Unie heb ik, Emanuel Geurts, samen met Unie-kaderleden Mohamed Saddiki en Alexandra Bolland en de vakbondsbestuurders en kaderleden van de andere betrokken bonden iedere twee maanden periodiek overleg bij de bank. Aan Rabozijde zitten Patricia Gielis, Marlies Corvers, Christel Renkema van de afdeling HR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van de bank. Ook aangebrachte punten van de Unie-leden worden daar besproken.

Onderwerpen

 • Update Workday. Voor een aantal HR-processen (onder andere werving) is het selfservice-niveau tijdelijk teruggebracht van 100% naar 75% totdat de processen beter lopen. De eerder gemelde klacht dat meerwerkuren en verlof kopen niet zichtbaar waren, is nu verholpen.
 • Tekstwijziging sociaal plan. De bank stelt voor om de ontslagvergoeding uit het lopende sociaal plan toe te blijven passen zolang cao-partijen met elkaar in gesprek zijn over een nieuw sociaal plan per 1 januari 2021. Aangezien dit de positie van werknemers alleen maar ten goede komt, kunnen vakorganisaties zich daarin vinden. In het vorige ledenbericht had ik per abuis gemeld dat dit voor het hele sociaal plan geldt.
 • Het project ‘van Rabo naar Pabo’ heeft de interesse gewekt van 130 medewerkers.
 • Barbera de Koning en Constant Molenaar hebben een update over RKS en de bereikbaarheid gegeven. Zo’n 250 medewerkers RKS zijn deze zomer doorgestroomd op vacatures bij CDD en dat is een mooie bevestiging van hun kwaliteiten. Deze uitstroom heeft wel effect gehad op de bereikbaarheid. Ook moesten er nieuwe krachten worden geworven en ingewerkt. De nieuwe instroom van medewerkers (flex) in Q4 is 361 FTE netto. De IT-storingen op telefonie en Siebel in september hebben voor frustratie en een dip in de bereikbaarheid gezorgd. Het ziekteverzuim in 2018 was 8,9%. Tot nu toe in 2019 is dit 9,9% met de kanttekening dat dit percentage over minder RKS-medewerkers gaat. Een deel van het lange verzuim heeft te maken met het niet bij RKS willen werken. Bij het korte verzuim was er een verhoging door de toegenomen werkdruk en uitstroom van medewerkers naar CDD. De engagementscore is ondanks de zware zomer gestegen. December wordt een lastige maand qua werk en ruimte om verlof op te nemen vanwege de traditionele drukte eindejaar en het vertrek van (ingewerkte) collega’s deze zomer.
 • De nieuwe naam van Rabobank Nederland is Rabobank Groepsorganisatie geworden.
 • Tot nu toe zijn er in 2019 12.000 aanvragen via time2grow voor gebruik van het ontwikkelbudget. Let op dat het budget 2018 aan het einde van 2019 vervalt! Check even het mooie Rabo-aanbod op  https://www.unieconsultancy.nl/werkgever/rabobank/. Er komt een onderzoek naar waarom medewerkers het ontwikkelbudget (nog) niet gebruiken. De vakorganisaties hebben voorgesteld om ook Rabobonden bij dit onderzoek te gebruiken.
 • Eiso Bos van CDD heeft ons bijgepraat over topprioriteit CDD. Er werken momenteel 2200 medewerkers fulltime op CDD waarvan 70% intern en 30% extern is. Er wordt met 2 preferred suppliers gewerkt en niet met studenten. Door de krapte op de markt voor CDD-personeel zet de bank in op robots voor dataverzameling en screening. Dit levert extra capaciteit op. Voordeel is ook dat het ‘leukere’ analysewerk door medewerkers kan worden gedaan. Ik heb Eiso de vraag gesteld of bij deze krapte en de druk op de deadline door toezichthouders het wel mogelijk is om verlof op te nemen en een ‘normale’ werkdruk te hebben. Eiso bevestigt dat dit zo is en ook door de directie en RvC wordt onderschreven. Op mijn vraag of hij het gebruik van het ontwikkelbudget stimuleert, was zijn antwoord dat iedere CDD-medewerker begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden krijgt.
 • HR-product owner GROW!, Hilke Kersten, heeft ons verteld over de ontwikkelingen in GROW!. Er wordt voor de medewerkers die agile werken een pilot voorgesteld waarbij er een kwartaal wrap-up komt in plaats van een jaar. Ook wordt er voorgesteld om individuele doelen te koppelen aan teamdoelen. Ik ga daar nog met de kaderledengroep over in gesprek.
 • Ik heb de vraag van een Unie-lid gesteld of er een adviesaanvraag komt voor de herinrichting van Intensieve Begeleiding Bedrijven (Road2idealstate) en of het sociaal plan van toepassing is. De bank bevestigt beide punten.
 • Nog een vraag van een Unie-lid was of er bij Bankieren 3.0 ook sprake zou zijn van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (onder andere reiskosten en leaseauto’s). De bank geeft hierop aan dat als er sprake is van functiewijziging of werklocatie de arbeidsvoorwaarden worden aangepast conform cao. Daarnaast heeft de bank deze zomer een nieuwe leaseregeling ingevoerd.
 • Het volgende periodieke overleg bij de Rabobank is op maandag 16 december 2019.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over deze ledenbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.