De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Periodiek overleg met Obvion

 

Deze nieuwsbrief gaat over de stand van zaken bij Obvion. Rabodochter Obvion is één van de twee werkgevers in de cao Rabobank. Maandag 2 december 2019 heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties een gesprek gehad met directievoorzitter Carlo van Kemenade, HR-manager Rob Senden en OR-leden Danny Huijnen en Daniël de Vries.

De stand van zaken

 • De sabbaticalperiode van Carlo is hem goed bevallen en Obvion is ook zonder hem gewoon doorgegaan met waar ze mee bezig was. Test geslaagd!
 • Het ziekteverzuim was eerder van 9% naar ruim 4% gegaan. Nu is het gedaald tot ongeveer 3,7% met het doel van HR om het nog verder omlaag te brengen. De Unie heeft aandacht gevraagd voor toename van burn-out onder werkenden door een gebrek aan autonomie en hogere verwachtingen van de werkgever. Carlo en Rob onderkennen dit en letten goed op het tempo van de te leveren prestaties en veranderingen in de organisatie.
 • De Employee Promotor Score (EPS) was +41 in november 2018, in mei 2019 +37 en in november 2019 +46. De score is gelijkmatig per domein. Een mooi resultaat vanuit de medewerkers!
 • Obvion haalt de commerciële doelstellingen voor 2019 ruim. Voor 2020 staat er een gestage groei van de productie op de planning. Carlo heeft daarbij wel oog voor de draagkracht van de organisatie.
 • Op 3 oktober 2019 heeft Obvion de ‘Zilveren Spreekbuis’ gewonnen vanuit het intermediaire kanaal. Het doel dit jaar was een plek in de top 3.
 • Obvion heeft bij de laatste meting van de Net Promotor Score (NPS) een +53 score gehaald. De klanten weten Obvion duidelijk te waarderen.
 • De afdeling Datamanagement reorganiseert. Hoewel dit gevolgen zal hebben voor de medewerkers zijn er wel complimenten voor de open communicatie.
 • Over de IT-platvormstrategie kan worden gemeld dat Obvion de komende jaren niet kan meedraaien op het Raboplatform. De directie investeert 4 à 5 miljoen euro in IT-infrastructuur om de komende 3 tot 5 jaar weer up-to-date te zijn.
 • Medewerkers en directieleden van Obvion hebben Sinterklaas gevierd met kansarme kinderen in Heerlen. Dit MVO-evenement was (weer) een groot succes!
 • Toen Carlo op 1 januari 2018 aantrad, had Obvion een kostenniveau van 29 basispunten. In 2020 is dit 25 basispunten met bijna hetzelfde aantal fte’s. Er is vooral bezuinigd op externe inhuur. Het doel in 2023 is 20 basispunten door enerzijds meer omzet en verdere reductie van de personeels- en IT-kosten. De vertaling van dit doel in plannen volgt in het komende jaar.
 • HR en de OR van Obvion zijn beiden aangehaakt bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao, pensioenregeling en sociaal plan per 2021.
 • Nadat Carlo eerder dit jaar een toelichting heeft gegeven bij de Rabodirectie komt Wiebe Draijer persoonlijk op 17 december 2019 langs bij Obvion.

Vervolgafspraak

De volgende keer dat we Obvion bespreken is vrijdag 29 mei 2020. Dan ontmoeten we de directie, HR en OR-delegatie in de skybox van het PSV-stadion te Eindhoven.

Contact

Reageren op deze nieuwsbrief of contact over een collectieve zaak? Dan ben ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, bereikbaar via emanuel.geurts@unie.nl of via telefoonnummer 06-52 52 20 74. Neem voor individueel advies contact op met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!