De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Periodiek overleg mei 2022

30 mei 2022

Op 17 mei 2022 heeft De Unie periodiek overleg gevoerd met de Rabobank.

Ontvang onze Rabobank-updates vanaf nu altijd gratis!

In dit overleg stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Cao-tekst
  • Opvolging cao-afspraken
  • Uitwerking compensatieregeling pensioen
  • Regeling salarisuitloop
  • Verlenging PAWW-overeenkomst
  • Inventarisatie periodiek overleg onderwerpen

Na de cao-onderhandelingen hebben we weer het periodiek overleg opgepakt. Het overleg was vooral inventariserend. We hebben de taken verdeeld. Bij de cao-onderhandelingen zijn een aantal problemen naar voren gekomen die De Unie het komende jaar wil agenderen.

Cao 2022-2023

Er wordt een tekstcommissie samengesteld. We willen kort na de zomer de nieuwe cao publiceren.

De compensatieregeling Pensioen moet nog nader worden uitgewerkt. Rabobank heeft een voorstel ingediend. De Unie bestudeert dit voorstel. Opvolging cao-afspraken: de werkgroepen Grow, Flex en Nieuwe manier van werken maken een herstart. We bespreken nog wanneer de werkgroep Pensioen weer aan het werk gaat. Er zijn geen nieuwe afspraken in de cao bijgekomen waar een werkgroep voor nodig is.

Regeling salarisuitloop

Bij de vorige cao is de arbeidsmarkttoeslag afgeschaft op aanwijzing van de toezichthouder. Medewerkers in functiegroepen met wie een arbeidsmarkttoeslag was afgesproken, hebben in plaats daarvan recht gekregen op een salarisuitloopregeling. Deze afspraak is tot stand gekomen in overleg tussen vakorganisaties, Rabobank en COR. De Unie heeft voorgesteld de uitwerking van deze afspraak gezamenlijk te evalueren.

Verlenging PAWW-uitkering

Rabobank is aangesloten bij de Stichting PAWW. Deze stichting draagt zorg voor een verlenging van de WW- of WGA-uitkering na afloop van de wettelijke uitkering. Dit is een belangrijke afspraak voor medewerkers die boventallig worden. Het geeft mensen rust dat ze weten dat hun inkomen nog enige tijd zeker is, ook indien het onverhoopt niet lukt om tijdens de WW-periode een andere baan te vinden. De aansluiting bij de PAWW-regeling is opnieuw overeengekomen tussen cao-partijen. De afspraak geldt tot oktober 2027.

Inventarisatie PO-onderwerpen

Het vorige periodiek overleg is in november 2021 gehouden. Door De Unie is een lijst gemaakt met onderwerpen die in 2021 in overleg waren tussen Rabobank en vakorganisaties. Deze onderwerpen willen we snel weer oppakken. Belangrijke onderwerpen zoals arbeidstijden, gebruik opleidingsbudget en de standaardtekst van de VSO willen we in het volgend periodiek overleg weer op de agenda.

Ontvang onze Rabobank-updates vanaf nu altijd gratis!

Volgende periodiek overleg

Het volgende periodiek overleg wordt gehouden op 5 juli 2022.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid