De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: periodiek overleg mei 2019

Emanuel Geurts heeft samen met de Unie-kaderleden Mohamed Saddiki en Alexandra Bolland, de vakbondsbestuurders en kaderleden van de andere vakbonden iedere twee maanden periodiek overleg bij de bank. Aan Rabozijde zitten Patricia Gielis, Marlies Corvers en Christel Renkema van de afdeling HR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van de bank. Ook aangebrachte punten van Unie-leden worden daar besproken.

Onderwerpen

  • De verkiezingen voor de nieuwe medezeggenschap zijn maandag 27 mei 2019 gestart. Er zijn niet overal verkiezingen nodig, omdat er soms minder kandidaten zijn dan zetels. De mogelijke redenen daarvoor zijn een nieuwe medezeggenschapsstructuur, de druk op het eigen werk en de beperkte promotie en communicatie bij de lokale banken. Op 1 juli aanstaande start de introductie van nieuwe medezeggenschapsleden.
  • De implementatie van het HR-systeem Workday gaat naar wens. Maandag de 27e juni is het systeem ‘live’ gegaan en de app beschikbaar gesteld in meerdere landen. Er zijn al 27.000 mutaties in systeem gedaan, bijvoorbeeld een nieuwe persoonlijke foto of declaratie.
  • De DNB zet druk op het CDD-project. Voor het project ‘Laag-Laag’ zijn 600 collega’s nodig vanuit alle geledingen van de bank voor de duur van 12 maanden. Dat levert hier en daar lastige situaties op voor medewerkers. Ze hebben immers net hun plek en weg weer gevonden na de reorganisatie Rabo 3.0. De tijdelijke plaatsing verloopt via een detachering, waarna men weer terugkeert naar de eigen werkplek. Ik heb vragen gesteld over de toegepaste arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid en het gebruik van GROW!. De bank komt nog op terug met een reactie. Ook komt er het komende periodiek overleg een verantwoordelijke CDD-manager een toelichting geven over het CDD-project.
  • Anne Twigge van HR heeft ons een update gegeven over GROW! inclusief een demo over Workday. In 2018 heeft 90% van alle medewerkers gebruik gemaakt van GROW!-notes en eind 2018 waren er 12.808 users van de FeedMe-app. Punt van discussie tussen de bonden en de bank is de inzage in de historie van GROW! bij wijziging van functie en manager.
  • Ondanks toezeggingen van de bank tijdens de cao-onderhandelingen dat het persoonlijk ontwikkelbudget op zou gaan, is er nog ruim 10 miljoen euro ongebruikt ontwikkelbudget uit 2017 over. Vanuit de cao-afspraken zou dit bedrag komen te vervallen aan de bank. De vakorganisaties hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling is en dat dit geld beschikbaar moet blijven voor de medewerkers als ontwikkelbudget. De bank gaat hier nog op reageren.
  • Barbera de Koning-Gans en Constant Molenaar hebben de bonden een update gegeven over RKS. Iedereen kan weer verlof krijgen voor de zomervakantie. Regulier wordt er per maand 8% verlof opgenomen en afgelopen maand was dit 11%. Er is nieuwe instroom van medewerkers en er wordt gewerkt met een extra externe partij voor de werkpieken. Ook wordt er gewerkt aan een flexibel capaciteitsmodel voor de toekomst. Medewerkers hebben laptops gekregen om plaatsonafhankelijk te kunnen werken. Voor (nieuwe) teamcoaches en senior-adviseurs is er een managementprogramma. Verdere reorganisatie van locaties wordt nu niet doorgezet. Iedere medewerker mag een halve dag lokaal besteden aan het coöperatieve gedachtengoed of aan een goede bestemming. Alle maatregelen zorgen nu voor een verhoging van de engagementscore werkbeleving en het verlagen van verzuim van 10% naar 8% met behulp van een squad casemanagement. De ambitie van Barbera en Constant is dat RKS dé opleidingsplek wordt voor een loopbaan binnen de bank. De uitstroom van medewerkers was in januari nog 4% en is nu 2% waarbij talent bij RKS ook doorstroomt naar andere onderdelen zoals CDD-dossier. Om de bereikbaarheid en routing van klanten te verbeteren gaat Barbera langs de lokale banken in Nederland.

Het volgende periodieke overleg bij de Rabobank is op woensdag 2 september 2019. De onderwerpen die voor dat overleg op de agenda staan, zijn onder andere de halfjaarcijfers, de nieuwe Raboskills en de ontwikkeling van functies naar rollen.