De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Obvion in uitvoering

Deze ledenbrief gaat over Obvion, een Rabodochter en één van de twee werkgevers uit de Rabo-cao.

Donderdag 8 augustus 2019 was De Unie samen met de andere vakorganisaties op bezoek bij Obvion in Heerlen voor een gesprek met enkele leden, de ondernemingsraad (OR), HR-manager Rob Senden en directievoorzitter Carlo van Kemenade.

De actualiteit

De actualiteit bij Obvion hangt samen met de vorderingen op de pijlers ObviONS, onze klant én adviseur, operational excellence en huis op orde. Hieronder een opsomming erover:

  • Het ziekteverzuim was al van 9% naar ruim 4% gegaan en is nu verder onder de 4% gedaald.
  • De Employee Promotor Score (EPS) was +41 in november 2018. De verwachting voor de EPS in mei 2019 was lager omdat het management van plannen maken is overgegaan naar de uitvoering ervan. De EPS-score is op 37 uitgekomen maar wel meer gelijkmatig per domein. In november 2019 volgt er weer een EPS-meting.
  • Goed nieuws over de bedrijfsvoering. De productpropositie is klaar, de productie gaat omhoog, er staat een efficiëntere organisatie en de marges zijn goed.
  • Er is nu een inventarisatie bij teams over de benodigde instroom bij een verhoging van de productie. Er lopen wervingsacties op acceptanten hypotheek om een grotere productie te kunnen verwerken. De beoogde instroom is 2 à 3 medewerkers per maand. De Zuid-Limburgse arbeidsmarkt droogt wel op en daarom gaat Obvion ook zelf medewerkers opleiden.
  • De directie en HR van Obvion is langzaamaan bezig om zich voor te bereiden op de onderhandelingen voor een nieuwe cao, pensioen en sociaal plan. Wat heeft Obvion nodig voor de toekomst?
  • Het succes van Obvion is ook de directie van de Rabobank opgevallen. Carlo van Kemenade is hier recent voor bij de Rabo-directie langsgegaan om een toelichting te geven.
  • Tot slot hebben we stilgestaan bij de sabbaticalperiode van Carlo en wat dit voor de bedrijfsvoering betekent. Zijn afwezigheid is geborgd maar het is ook wel een beetje een test in hoeverre zijn concept op zichzelf staat of dat hij de onmisbare schakel is. We gaan het zien.

OR Obvion

De vakorganisaties hebben ook gesproken met de OR van Obvion. In dit overleg zijn de OR-verkiezingen in 2020, de komende onderhandelingen voor een nieuwe cao, sociaal plan en pensioenregeling, de goede verhouding tussen de OR en de directie en de interne doorstroming besproken. Bij Beheer is er uiteindelijk geen reorganisatie omdat er voldoende natuurlijk verloop op gang was gekomen na de aankondiging van een reductie. De OR is tevreden over de algemene gang van zaken bij Obvion.

Vervolgafspraak

We hebben een vervolgafspraak gemaakt op maandag 2 december 2019 met de directie en HR. Ook spreken we de OR dan weer. Deze keer is de Croeselaan in Utrecht onze gesprekslocatie.

Contact

Zijn er naar aanleiding van deze ledenbrief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.