fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Enquête werktijdenregeling

Stijging klachten over werktijdenregeling

Sinds enkele weken krijgen wij erg veel vragen om ondersteuning bij de discussie over de werktijden. De meeste klachten gaan over het ‘verplicht’ worden om op zaterdag of vrijdagavond te werken. Maar er zijn ook andere discussiepunten.

In de nieuwe cao hebben we afgesproken dat jij een jaar gratis lid kunt worden van De Unie. Maak daar nu nog gebruik van!

De regels

In de cao van de Rabobank is een korte afspraak opgenomen over de vaststelling van je individuele werktijden.

Artikel 3.2 Werktijden

De gebruikelijke werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 22.00 uur en zaterdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Individuele werktijden

De individuele werktijden van medewerkers worden periodiek in overleg tussen de leidinggevende en medewerker afgesproken.

Bloktijden

De werkgever heeft de mogelijkheid om binnen de individuele werktijden bloktijden aan te wijzen. Dit zijn tijden waarop de medewerker in ieder geval aanwezig dient te zijn.

Uitgangspunt van deze werktijdenregeling is dat jijzelf een afspraak maakt over je werktijden met je leidinggevende. Voor een afspraak is nodig dat twee mensen het met elkaar eens zijn.

En de praktijk

De vragen van leden zijn zo veelomvattend dat De Unie graag wil uitzoeken of de huidige cao-afspraken op een correcte manier worden uitgevoerd. Daarvoor hebben wij meer gegevens nodig. Deze haal ik graag op bij de medewerkers van de Rabobank.

We weten dat de vragen opkomen in verband met de uitrol van Excellente Klantbediening Financieel advies. Vooral de daarin afgesproken zaterdagopenstelling zorgt voor discussies.

In de adviesaanvraag lees ik:

Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat 92% van de klanten een afspraak wenst op een doordeweekse dag. Het bedrijf geeft aan dat 8% van de klanten graag op zaterdag bediend wil worden; het bedrijf vindt dit een significant percentage.

Met deze percentages verwacht je een beperkte zaterdagopenstelling. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.

Enquête voor financieel adviseurs

Omdat de vragen vooral van de financiële adviseurs afkomstig zijn, wil ik, belangenbehartiger Inge de Vries, het onderzoek eerst graag op deze functiegroep richten.

Ben jij financieel adviseur, je kunt hier naar de enquête. Invullen kan tot en met donderdag 21 oktober. Help ons om gegevens te verzamelen, zodat De Unie het gesprek hierover met de Rabobank kan starten. Daarvoor is wel nodig dat een representatief deel van de financieel adviseurs de enquête invult. Stuur deze nieuwsbrief ook door naar je collega’s, zodat zij ook hun stem kunnen laten horen.

Overige functies

Ben jij geen financieel adviseur maar wordt het ook voor jou moeilijk om in goed overleg je werktijden overeen te komen, neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Afdrukken