- De Unie - https://www.unie.nl -

PLUS en Coop supermarkten: gevolgen voorgenomen fusie

De Unie heeft op 6 oktober 2021 overleg gevoerd met de HR directeuren van zowel PLUS als Coop samen. We zijn nader geïnformeerd over de voorgenomen fusie en de mogelijke gevolgen. Het was een goed en openhartig gesprek waarbij er ook stilgestaan is bij de gevolgen voor het huidige personeel. De uitkomst van dat overleg was dat PLUS en Coop nu ook willen dat er een sociaal plan met De Unie en de andere vakbonden afgesproken moet worden. Daarvoor hebben we wel jouw input nodig.Als eerste op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Plus/Coop? Meld je hier gratis aan!

Daarna heeft De Unie op 8 oktober met de ondernemingsraad (OR) en hun adviseur van Coop gesproken. Dit was ook een constructief gesprek. Hierbij hebben we afgesproken dat we graag gebruikmaken van elkaars input, maar dat het sociaal plan primair de verantwoordelijkheid is van de vakbonden. De OR heeft de taak om de adviesaanvraag over de fusie te beoordelen. Geen makkelijke opgave. We hebben afgesproken dat we gezamenlijk met de OR een bijeenkomst gaan organiseren voor alle medewerkers op het hoofdkantoor in Velp. De OR zal je tegen die tijd hiervoor uitnodigen.

De Unie ziet op dit moment een aantal thema’s die gaan spelen bij de voorgenomen fusie:

Kortom heel veel vragen en openstaande punten. De komende maanden gaan we in gesprek met de directies van beide organisaties.  Het eerste overleg staat gepland op 4 november.  Daarbij kunnen we je input goed gebruiken. Ken je medewerkers die ook op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, vraag ze zich hier te registreren als volger van De Unie. Registratie is gratis! Door te registreren blijven medewerkers volledig up-to-date en krijgen ze ondersteuning van onze specialisten.

Je kunt je vragen en opmerkingen natuurlijk ook doorgeven via e-mail: gerard.van.der.lit@unie.nl