De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Philips: Overplaatsing werk GBS naar Polen

Gisteren (15 mei 2019) is De Unie op de hoogte gesteld door de directie van Philips over de overplaatsing van de werkzaamheden naar Polen, die onder de werkingssfeer van GBS (Globel Business Services) vallen.

Ook het personeel en de ondernemingsraad zijn gisteren geïnformeerd.

Volgens onze informatie worden 230 medewerkers (inclusief tijdelijke contracten en uitzendkrachten) hierdoor boventallig en verliezen hun baan. Het gaat met name over de volgende onderdelen: Services delivery, Order management (CFC), Site planning, Academy Healthcare (HA) en Service parts supply (SPS). De meeste boventalligheid vindt op het onderdeel Order management (CFC) plaats.

We zijn enorm geschrokken van dit bericht omdat dit drastische gevolgen heeft voor zoveel medewerkers tegelijk. Het is lang geleden dat bij Philips zo veel aantallen medewerkers tegelijk boventallig werden verklaard. Dat dit in een minder economische tijd zich zou kunnen voordoen kunnen we enigszins begrijpen. Maar, juist in de huidige economische goede tijden dat Philips dit soort beslissingen neemt, is volgens ons niet anders te verklaren dan dat het hier puur om de winstmaximalisatie gaat.

Volgens De Unie is de winstmaximalisatie, die ten koste van de banen van zoveel medewerkers worden gerealiseerd, verwerpelijk. Maandag 20 mei 2019 vindt een overleg plaats met Philips. Tijdens dit overleg zal De Unie er bij de werkgever op aandringen om de verantwoordelijkheid ten opzichte van deze medewerkers niet uit het oog te verliezen. Het standpunt van De Unie is dat iedereen in principe een andere baan moet hebben, voordat het werk wordt overgeplaatst naar Polen. Dit moet toch via het huidige sociaal plan en herplaatsingsprotocol te realiseren zijn.

Inmiddels heeft De Unie ook contact gelegd met de ondernemingsraden die de adviesaanvraag over deze reorganisatie zullen behandelen. Wij zullen in de komende tijd met de betreffende ondernemingsraden samen optrekken in dit traject.

We zullen onze leden blijven informeren over de inhoud en uitkomst van onze gesprekken met de directie van Philips. Alle leden kunnen zowel collectief als individueel rekenen op hulp en advies van De Unie. Ook de medewerkers die nog geen lid zijn van De Unie kunnen met ons contact opnemen. Natuurlijk kunnen we met meer leden meer bereiken voor iedereen. Word lid en blijf op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Lid worden kan heel eenvoudig via de volgende link: https://www.unie.nl/word-lid.

Voor de zekerheid lees hier het CSP en hier het herplaatsingsprotocol. Zijn er  vragen hierover laat het ons dan weten. Ik ben bereikbaar via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.