De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Philip Morris: Cao-traject

Philip Morris Holland: Cao-traject, ledenvergadering en lidmaatschap op maat!

In deze nieuwsbrief informeer ik de Unie-leden over het cao-traject 2019-2020 dat in mei van start gaat. Ik nodig de Unie-leden uit voor een ledenvergadering en informeer ze over de stand van zaken lidmaatschap van De Unie op maat.

Cao-traject

Op 20 mei 2019 vindt het eerste overleg plaats met de werkgever over de cao 2019-2020. Ondertussen zijn wij, samen met de werkgever en een afvaardiging van de ondernemingsraad, bezig met een pragmatische aanpak van de items over Duurzame Inzetbaarheid uit het laatste cao-resultaat. Denk bijvoorbeeld aan flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden zodat men werk en privé beter en gezonder kan combineren. En daarmee zijn/haar pensioen gezonder en zinvol halen. Maar zeker ook even gas terug kunnen nemen tijdens het spitsuur van het leven. Zodra hier concrete afspraken worden gemaakt, dan informeer ik de leden nader. Ik sluit overigens zeker niet uit dat een en ander onderdeel gaat uitmaken van de nieuw af te spreken cao.

Ledenvergadering: in jouw belang!

Om de mening en die van alle leden en geïnteresseerde collega’s te peilen en daarover te discussiëren en mee te nemen in onze cao-voorstellen, organiseert De Unie een ledenvergadering. De vergadering is voor alle leden bedoeld van De Unie binnen PMH. Maar collega’s die (nog) geen lid zijn van een vakbond zijn ook van harte welkom. De ledenvergadering vindt plaats op:

Woensdag 8 mei 2019

Van 15.00 tot 17.00 uur

In “de grote conference room” bij FPC

Ben jij lid van De Unie, werk jij op één van de andere “PC’s” en wil jij een ledenvergadering bij jou op de afdeling, neem dan contact met mij op via e-mail marco.vallebella@unie.nl. Wellicht is dit, met jouw hulp, te organiseren.

Ter voorbereiding op de ledenvergadering verwijs ik de leden graag naar de perspectiefnota van De Unie op onze site: https://www.unie.nl/perspectiefnota.

Neem de moeite om deze even door te lezen. Daar is de visie terug te vinden van De Unie over arbeidsvoorwaarden en andere belangrijke onderwerpen. En verder een kijkje te nemen op onze site en in wat De Unie allemaal te bieden heeft. Ervaring leert dat veel leden het niet precies weten. Veel leesplezier!

Lidmaatschap op maat

In de afgelopen weken hebben wij de leden gevraagd om een mening te geven over hoe zij het lidmaatschap van De Unie vorm willen geven. De analyse en inzichten uit dit onderzoek zijn hier te lezen.

De Unie gaat deze resultaten nu verwerken in een specifiek lidmaatschapsaanbod. We hopen met dit aanbod zoveel mogelijk collega’s te overtuigen om lid te worden van De Unie. Hoe groter De Unie bij Philip Morris Holland, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Lid worden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.