De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Personeelscollectiviteit VGZ

VGZ heeft aangekondigd dat de huidige personeelscollectiviteit over moet gaan naar de nieuwe zakelijke verzekeringslijn: VGZ Werkt.

De Unie heeft hierop actie ondernomen. Veel leden gaven aan dat ze aangesloten waren bij de personeelscollectiviteit. Het is duidelijk een belangrijk onderwerp. In het overleg met VGZ heeft De Unie aangegeven dat de door VGZ voorgestelde wijziging een afwijking van de cao is. We hebben VGZ uitgelegd dat we geen wijzigingen in de cao kunnen aanbrengen. Daarvoor is eerst overleg met de leden nodig. Bovendien moet er wel een heel goede reden zijn om de cao open te breken.

VGZ heeft inmiddels de plannen bijgesteld. 2019 wordt een overgangsjaar waarin de werkgever de huidige regeling zoveel mogelijk in zijn waarde laat. We hebben daarvoor echter wel de afspraak moeten maken, dat we bij de volgende cao-onderhandelingen de afspraken over de personeelscollectiviteit zullen aanpassen. Dit doen we uiteraard in overleg met de leden.

Lees hier welke afspraken zijn gemaakt tussen VGZ en De Unie. Zijn er vragen hierover of informatie te delen met De Unie? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail  inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.