De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Persbericht bestedingsruimte

“Middelbaar en hoger opgeleiden voelen bestedingsruimte niet”

Middelbaar en hoger opgeleiden voelen de door het kabinet beloofde bestedingsruimte niet. Dat blijk uit onderzoek in opdracht van vakbond De Unie. Bijna zes op de tien Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau menen dat hun bestedingsruimte de afgelopen jaren is gedaald of gelijk gebleven. Reinier Castelein van De Unie: “We horen vaak dat iedereen erop vooruit gaat, maar de beleving is écht een andere. Wanneer mensen keer op keer iets anders waarnemen dan de door een kabinet gepresenteerde werkelijkheid, dan leidt dat tot onzekerheid. Die onzekerheid is schadelijk voor de stabiliteit van onze samenleving.”

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van De Unie, door marktonderzoeksbureau MWM2 maakt duidelijk zichtbaar dat de meesten (drie van de vier) hun inkomen zagen stijgen, maar dat aan de uitgavenkant een somberder beeld te zien is: volgens 8 van de 10 respondenten zijn die uitgaven gestegen (geeft 31 % aan) of licht gestegen (zegt 47 %).

“Het feestbeeld van de stijging van inkomens worden met dit onderzoek in een ander licht gezet. De Nederlander voelt het niet in de portemonnee, omdat belastingen – zeker ook lokale – en andere uitgaven in veel gevallen omhoog gaan. Dan blijft er dus helemaal niet ’meer’ over, zoals wordt beloofd. De onvrede die dan ontstaat wordt verder gevoed door een groeiende onzekerheid over wat nu echt de vaste lasten worden. Kijk naar het gedoe met de energierekeningen”, aldus Castelein.

Er wordt vaak gesproken over inkomensonzekerheid, maar het gaat  dus ook om uitgavenonzekerheid: de uitgaveonzekerheid is net zo zeer een factor in het vertrouwen als de traditionele werk- en inkomenszekerheid. Uit de reacties van de respondenten maakt Castelein op dat de overheid niet de betrouwbare partner is die zij zou moeten zijn.

Castelein: “Het is aan de overheid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau om de bevolking meer langdurige zekerheid en voorspelbaarheid te geven over hun verplichte uitgaven. Een abonnement op Netflix kun je opzeggen als je het te duur vindt. Maar je huis verkopen en verhuizen naar een andere gemeente omdat het OZB- of parkeertarief te hoog voor je is, is onmogelijk en onwenselijk. De oproep van De Unie aan de overheid is dan ook: vergroot die voorspelbaarheid. Alleen dan win je het vertrouwen van mensen in de overheid terug in de beloften op het vlak van werk en inkomen. Want dat hebben we nodig: een betrouwbare en geloofwaardige overheid die de zekerheid biedt die nodig is om de arbeidsmarkt en onze economie in beweging te houden.”

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze persvoorlichter. Zijn gegevens vind je hier.