De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg VGZ

De Unie heeft regelmatig overleg met VGZ. We bespreken dan de stand van zaken van het bedrijf en de actuele ontwikkelingen. In de cao zijn een aantal studie-afspraken gemaakt die voor de volgende cao-onderhandelingen afgerond moeten zijn. De voortgang in deze afspraken wordt besproken met De Unie.

Cao-onderhandelingen

De huidige cao loopt tot 31 december 2019. We hebben nog voldoende tijd om de onderhandelingen voor te bereiden. De Unie wil ruim voor de zomer de voorstellenbrief klaar hebben. Over een belangrijk onderwerp moeten wij goed met de leden overleggen. Het betreft de extra verstrekkingen die horen bij de personeelscollectiviteit van de zorgverzekering. VGZ heeft besloten hiermee met ingang van 1 januari 2020 te stoppen. We moeten dus in de cao-onderhandelingen een goed alternatief afspreken. Hier willen we zeker de leden bij betrekken. Meedenken over alternatieven voor de extra verstrekkingen? Wellicht al een goed idee? Laat het weten via e-mail inge.de.vries@unie.nl.

Periodiek overleg januari 2019

Stand van zaken organisatie ontwikkeling
Vorig jaar is het Middellang Termijn Plan (MTP) 2019-2021 vastgesteld. In dit MTP is een behoorlijke bezuinigingsopdracht opgenomen. De divisies en staven maken nu plannen om het MTP uit te voeren. Deze plannen moeten in de maand maart definitief worden. Dan krijgt De Unie meer inzicht of er in 2019 personele gevolgen zijn te verwachten.

Voor de divisie KS en O 2020 ligt de nadruk op het vormen van multi-disciplinaire teams, de zogenaamde cirkels.
Voor de divisie KMP geldt dat nu gewerkt wordt om de multi-disciplinaire teams van deze afdeling beter te laten aansluiten op de cirkels van KS en O.

De divisies Datacare en Zorg zijn ook bezig met de ontwikkeling van hun plannen. Ook deze divisies zijn bezig met het verder uitrollen van zelforganiserende teams.

Door de verschillende staven worden kleinere adviesaanvragen ingediend. VGZ wil efficiënter en daardoor goedkoper werken, per staf of divisie wordt een organisatiemodel gezocht dat hierbij past.

Sluiting Heerlen
In 2018 heeft VGZ aangekondigd de locatie Heerlen te zullen sluiten. Deze sluiting gaat op korte termijn plaatsvinden. De Unie heeft inmiddels een Wet Melding Collectief Ontslag ontvangen. In een aantal maanden zullen alle vaste medewerkers van VGZ op deze locatie of het bedrijf verlaten of hun werk naar Eindhoven volgen. De vroege aankondiging van de sluiting heeft wel geholpen om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. Bijna 30 collega’s hebben extern of intern een andere oplossing gevonden.

Resultaten overstapseizoen
VGZ lijkt het goed gedaan te hebben. De eerste cijfers zien er goed uit.

Vernieuwing R en O – cyclus     
De R en O – cyclus bestaat uit de afspraken die aan het begin van het jaar zijn gemaakt met de leidinggevenden. Tussentijds bespreekt de medewerker de voortgang en aan het eind van het jaar is de beoordeling aan de hand de behaalde resultaten. Als de medewerker nog niet het maximum van de schaalsalaris heeft bereikt dan bepaalt de beoordeling hoeveel het salaris gaat stijgen.

De werkgever wil met De Unie spreken over vernieuwing van de R en O – cyclus en de individuele salarisverhoging. De werkgever wil over naar een systeem waar de medewerkers die nog niet aan het eind van hun schaal zitten, jaarlijks een periodiek krijgen. De Unie is hier niet op voorhand tegen. We moeten nog wel in de cao-onderhandelingen met de werkgever afspreken hoe groot zo’n periodiek dan is.

Volgende periodiek overleg

Het volgende periodiek overleg is op 4 april 2019.

We spreken dan in ieder geval over:

  • de ontwikkelingen in de organisatie
  • vernieuwing functiewaarderingssysteem

Zijn er onderwerpen om aan de agenda toe te voegen? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.