De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Rabobank HR en vakorganisaties van 13 september 2018

Donderdag 13 september 2018 is er weer periodiek overleg geweest tussen de bank, De Unie en de andere vakorganisaties. Hieronder de terugkoppeling van de bespreking.

Mededelingen

  • In het kader van Bankieren 3.0 heeft de bank 14 (nieuwe) directeuren aangetrokken, die ook weer hun teams gaan samenstellen.
  • De bonden hebben aandacht gevraagd voor de (onder)benutting van het ontwikkelbudget, uitlegbare fiscale toets en een heldere procedure om opleidingen te boeken en betalen.
  • De bank heeft een onderzoek gedaan naar de toekomst van werk. Het rapport ‘future of work’ is op het Raboweb te lezen. De bank wil in oktober met de bonden hier dieper op ingaan en de vertaling maken naar de Rabobank en haar medewerkers. Geef een reactie aan ons door.
  • HR bereidt een overgang voor naar het nieuwe HR-systeem Workday.

GROW!

De vakorganisaties hebben voor de zomervakantie een enquête gehouden over GROW! De resultaten zijn met de bank gedeeld. Hilde Sonneveldt van HR heeft dit opgepakt en ons verteld hoe de bank deze resultaten heeft verwerkt in de vervolgaanpak van GROW! Kaderleden Mohamed Saddiki en Paul Oosterhoff zullen bij het verder ontwikkelen van GROW! betrokken worden.

Reistijdcriterium

De bank wil een deel van het personeel van de Croeselaan gaan huisvesten op een nieuwe locatie aan de rand van Utrecht. Hierdoor neemt de reistijd van deze medewerkers toe en kan het zijn dat hun reistijd langer wordt dan 1½ uur. In het sociaal plan zijn hier afspraken over gemaakt. De bank en de bonden hebben deze beweging besproken en denken na over de wenselijkheid of hier al dan niet een aanpassing of aanvulling op het sociaal plan voor moet komen.

RKS

Barbara de Koning-Gans heeft ons een update gegeven over de gang van zaken bij het RKS. Veel eerder besproken verbeterpunten zijn opgepakt. Er is veel progressie geboekt op onder andere de wensen van klanten, openingstijden, ziekteverzuim, gesprekstechnieken en teammanagement. De bonden hebben hun waardering uitgesproken ondanks dat het nog niet overal helemaal goed loopt.

Update Businesscase Pensioen

De bank bereidt samen met het pensioenfondsbestuur een Asset Liability Management (ALM) studie voor. Dit wordt periodiek gedaan om te bezien of het bestuur de juiste beleidsuitgangspunten heeft en met welke scenario’s het fonds rekening kan houden. Bijvoorbeeld dat de rente lang laag blijft of als er met een andere rekenrentemethodiek wordt gewerkt dan de huidige. In oktober gaan de bonden, de bank en het pensioenfondsbestuur de uitkomsten van de ALM-studie bespreken alsook de verwachte pensioenpremie voor 2019.

Contact

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn, dan ben ik te bereiken via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.