De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Rabobank 21 januari 2019

Namens De Unie heb ik samen met Unie-kaderleden Mohamed Saddiki en Alexandra Bolland en de vakbondsbestuurders en kaderleden van FNV Finance en CNV Vakmensen iedere twee maanden periodiek overleg. De bank wordt vertegenwoordigd door Patricia Gielis, Marlies Corvers en Christel Renkema van HR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. Meestal zijn er ook gasten om een onderwerp of afdeling toe te lichten. De onderwerpen die we bespreken hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van de bank. Ook aangebrachte punten van Unie-leden worden besproken. Lees hier onze laatste Rabo-ledenbrief.

Update bankieren 3.0

De Kring Achterhoek is recent live gegaan. Rond het tweede kwartaal van 2019 wordt een evaluatie met cijfers van bankieren 3.0 verwacht.

Rabobonden

Erik-Jan Bolsius en Joost de Leij van de Rabobonden hebben een presentatie gegeven van het ontstaan van Rabobonden, het werk dat tot nu toe gedaan is en de campagnes voor 2019. Meer weten over de Rabobonden? Kijk op www.helemaalvandezetijd.nl.

Medezeggenschap

De bank heeft de beoogde nieuwe medezeggenschapsstructuur getoond die dit jaar ingaat. We hebben vragen gesteld over het vastleggen van de ontwikkeling van medezeggenschapsleden, het tijdpad van de besluitvorming en de medezeggenschapsverkiezingen. De zittingstermijn wordt verkort van vier naar drie jaar.

Juridische zaken

Ik heb gevraagd naar de uitspraak van de rechter inzake het verduisteren van geld door een voormalig directievoorzitter van de Rabobank Venlo. Ook heb ik gevraagd om een reactie op de verloren rechtszaak inzake de leaseauto’s. Op beide punten bleef een inhoudelijke antwoord voor nu uit. Verder heb ik aandacht gevraagd voor de wetgeving dat het opgebouwde levensloopbudget van medewerkers in 2021 moet zijn gebruikt, omdat het anders bruto moet worden uitgekeerd.

Ontwikkelbudget

Vanessa Reijers (HR) heeft een presentatie gegeven over het ontwikkelbudget. We hebben het gehad over het hoge gebruik van het budget, het volgen van de juiste procedure (omdat je het anders zelf moet betalen) en het beheer van de opleidingscatalogus. We hebben bij de onderhandelingen een inspanningsafspraak gemaakt op het volledig benutten van het ontwikkelbudget. Nu er geld over is, gaan we het daar in een komend overleg over hebben.

RKS

Na meldingen van medewerkers over het niet of nauwelijks op kunnen nemen van verlof, een hoog ziekteverzuim en zorgen van bedrijfsartsen was het goed om een gesprek te hebben met Barbara de Koning-Gans en Constant Molenaar van RKS. Zij geven aan dat er door een verkeerde inschatting van de benodigde capaciteit en calls het eerste kwartaal van 2019 alleen verlof opgenomen kan worden als er onderling wordt geruild of door de teamleider toestemming wordt gegeven. Zij vertelden dat verlof nog steeds mogelijk is en dat doktersbezoek, uitvaarten en dergelijk altijd kunnen. Vanaf april is de capaciteitsdruk eraf en moet het beter gaan. Ook voeren zij gesprekken met medewerkers en management over de koers van RKS, het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheid en het aandragen vanuit medewerkers van zaken die anders kunnen. Verder willen ze een aantal procesverbeteringen doorvoeren zonder reductie, zodat er bewegingsruimte ontstaat voor personeel. Ook onderzoekt men of er afscheid genomen kan worden van planningssysteem Genesis. In een pilot van anderhalf jaar kijken ze naar een nieuw systeem waarin zelfroosteren inclusief pauze nemen voor medewerkers mogelijk is. We hebben afgesproken dat ze voor en na de zomer terugkomen in het periodiek overleg om ons de stand van zaken bij RKS te geven. We houden RKS in beeld!

Contact

Zijn er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, mail dan naar emanuel.geurts@unie.nl of bel mij op 06-5252 2074.