De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Rabobank 20 maart 2019

Namens De Unie heb ik samen met Unie-kaderleden Mohamed Saddiki, Alexandra Bolland, de vakbondsbestuurders, kaderleden van FNV Finance en CNV Vakmensen iedere twee maanden periodiek overleg bij de bank. Aan Rabozijde zitten Patricia Gielis, Marlies Corvers en Christel Renkema van de afdeling HR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van de bank. Ook aangebrachte punten van Unie-leden worden daar besproken.

MZ-structuur en Verkiezingen

Alle formaliteiten zijn geregeld en de vakorganisaties kunnen hun leden uitnodigen om zich kandidaat te stellen. De Unie-leden hebben hier vanuit De Unie een e-mail over gekregen.

Implementatie Workday

Over de implementatie van het nieuwe HR-systeem Workday is te melden dat maandag 20 mei er een belangrijk go-no-go-moment is. Donderdag 28 maart 2019 sluit een aantal applicaties (onder andere Grow) om de datamigratie in een maand te doen. Specialisten geven workshops aan HR over het systeem en HR wordt opgeschaald voor extra ondersteuning na de livegang. De salarisbetaling wordt in ieder geval gegarandeerd.

GROW! wordt onderdeel van Workday en als gevolg daarvan in het Engels en Nederlands gepresenteerd. In het Nederlands is ‘GROW!-goals’ vertaald als prestatieafspraken. Erg ongelukkig aangezien dit het beeld geeft dat prestaties centraal staan in plaats van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. HR probeert dit nog te laten wijzigen bij de leverancier van Workday.

Way of Working HR

Bij HR gaat er gewerkt worden met agile multidisciplinaire teams. HR wordt georganiseerd vanuit zogeheten ‘medewerkerreizen’ zoals indiensttreding, opleidingsaanvragen en interne doorstroming. Deze werkwijze moet een betere ondersteuning geven in de gehele HR-keten.

Samenwerkt!

De vakorganisaties hebben van Linda Star een toelichting gekregen op de jaarrapportage van Samenwerkt! Van de 354 medewerkers die zich in 2018 als boventallig hebben gemeld bij Samenwerkt! hebben de meesten een nieuwe baan gevonden buiten de Rabobank. Zij zijn erg tevreden over de geboden begeleiding. Volgens Samenwerkt! helpt het inzetten van het instrument actieve mobiliteit bij  het vinden van een andere baan. In Q1 van 2019 hebben inmiddels 1075 boventallige medewerkers zich bij Samenwerkt! aangemeld. Samenwerkt! gaat zich inzetten op het verhogen van de interne mobiliteit bij de Rabobank.

Jaarcijfers

Directielid Ieko Sevinga heeft een toelichting gegeven op de jaarcijfers van de Rabobank over 2018. We hebben gesproken over het verdienmodel, lage rentestanden, hoge buffers, personele reductieprogramma’s, cost/income-ratio’s en de bijdrage die het personeel heeft geleverd bij de laatste onderhandelingen aan het toekomstbestendig maken van de bank.

Engagementscan

De resultaten van de engagementscan in Q4 van 2018 zijn bekend. De score is overall ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met Q4 van 2017. Opvallend is wel dat drie samenhangende zaken als “bijdrage aan de samenleving”, “de koers van de bank inspireert” en “trots om bij de bank te werken” zijn gedaald. De bank probeert de scores en onderlinge samenhang te analyseren om gericht actie te kunnen ondernemen op verschillende scores.

Het volgende periodieke overleg bij de Rabobank is op woensdag 29 mei 2019. De onderwerpen die voor dat overleg op de agenda staan, zijn onder andere het ontwikkelbudget, simplify@scale, GROW! en RKS.

Voor vragen en opmerkingen kun je mij bereiken via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52 52 20 74.