De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg ING Bank van januari 2019

Werkoverleg bij de ING

Namens De Unie heb ik samen met mijn collega’s van FNV Finance en CNV Vakmensen het hele jaar door elke 3e donderdag van de maand overleg met HR en DB COR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. Regelmatig zijn er ING-ers als gast bij om een onderwerp toe te lichten.

De onderwerpen die we bespreken hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van ING. Ook worden er punten besproken van Unie-leden.

Sociaal plan

Met de Belastingdienst wordt gesproken over de toepassing van de RVU bij preventieve mobiliteit en de remplaçanten-regeling. De fiscus heeft hier een uitspraak over gedaan en ING en de bonden bestuderen die uitspraak. De gedachte is wel om de RVU-toetsing los te laten zonder dat er opeens meer oudere medewerkers via preventieve mobiliteit ING gaan verlaten.

Cao

De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen. HR-directeur Maarten van Beek heeft echter aangegeven dat hij er om goede redenen niet meer bij kan zijn. Zeker is dat er wel iemand voor terug komt om de delegatie weer compleet te maken en het werk in de werkgroep MVO te doen. Zolang de cao-onderhandelingen lopen blijft het cao-boekje 2018 van toepassing, aangevuld met de nieuwe pensioenregeling, die per 1 januari 2019 is ingegaan.

Tijdelijke opdracht (STA); in het huidige detacheringscontract is vastgelegd onder welke condities het sociaal plan individueel van toepassing is, als terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is. Wanneer we de tekst van de nieuwe cao schrijven, nemen we deze er ook in mee.

Settlement

ING is eind 2018 in het nieuws gekomen vanwege de schikking met het OM over het tekortschieten bij de controles op witwassen. Vincent van den Boogert, directievoorzitter van ING NL, heeft ons bijgepraat over de diverse bijeenkomsten in het land waar hij heeft gesproken. Een eerlijk verhaal over wat er fout is gegaan, wat er aan gedaan is en wat er verder wordt verbeterd. Hij deelde mijn mening dat het herstel van de trots van medewerkers op ING één van de belangrijkste taken is.

Contact

Naar aanleiding van deze nieuwsbrief een reactie geven? Stuur dan een e-mail naar emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.