De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit verslag is te lezen over welke onderwerpen is gesproken in het periodiek overleg van februari 2019.

 

Ontwikkelingen Pensioen

Pensioenregeling Achmea
Het bestuur van Pensioenfonds Achmea heeft de nieuwe pensioenregeling zoals beschreven in het eindresultaat van de cao 2018-2019 in de bestuursvergadering van 14 februari 2019 beoordeeld. Het bestuur van Pensioenfonds Achmea is voornemens het verzoek deze regeling uit te voeren, te aanvaarden. Dit is een voorgenomen besluit, onder voorbehoud van advisering van het verantwoordingsorgaan en de uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets. Dit is een positief bericht omdat hiermee een belangrijke stap is gezet om de pensioenafspraken ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Pensioenbijeenkomst De Unie
Iedereen is van harte welkom op de ledenbijeenkomst van De Unie.

De bijeenkomst wordt gehouden op:

Dinsdag 26 maart om 16.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur.
Locatie: zaal Hoog Buurlo 1, Ontmoetingsgebouw Achmea Apeldoorn.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl.

Het doel van de bijeenkomst is de vragen van leden te beantwoorden over de pensioenregeling. De aanleiding is de vraag van verschillende leden om uit te leggen hoe het mogelijk is om de pensioenpremie zoveel te verlagen, zonder dat opbouw en indexatie in gevaar komen. Ivo Slikkerveer, senior medewerker Pensioen bij De Unie, is aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Periodiek overleg 18 februari 2019

De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:

  • Voornemen centralisatie Pensioen en Leven
  • Staalschalen
  • Agenda voor de toekomst

Voornemen centralisatie Pensioen en Leven

De divisie Pensioen en Leven heeft het voornemen om de administratieve activiteiten van de closed book operaties te centraliseren. Dit heeft gevolgen voor de directe medewerkers en de IT-ondersteuning wiens werk verplaatst wordt naar de doellocatie. De closed book afdelingen kennen een structurele krimp doordat aflopende contracten niet worden vervangen. Dus dit leidt ook tot boventalligheid.

De Unie heeft met de werkgever besproken dat het belangrijk is om in te zetten op behoud van werk. We vragen om medewerkers die willen omscholen te ondersteunen. Zilveren Kruis heeft bijvoorbeeld vacatures omdat bij de sluiting van Zwolle niet alle medewerkers hun werk hebben gevolgd. Ook bij andere bedrijfsonderdelen zijn er vacatures.

In de toelichting werd aangegeven dat nu eerst geïnventariseerd wordt wat de betrokken medewerkers willen; werk volgen, omscholen of vertrekken. De werkgever geeft aan het belangrijk te vinden om medewerkers te behouden voor het bedrijf. We hebben afgesproken dat we voor de zomer deze reorganisatie opnieuw bespreken. De Unie wil dan bespreken of voldoende gedaan is om medewerkers in de gelegenheid te stellen hun werk te behouden.

Staalschalen

De Unie spreekt met Achmea over de Staal-salarisschalen. Dit zijn de salarisschalen die bij Staalbankiers in gebruik waren toen de bank een Achmea onderdeel was. De salarisschalen zijn ook in gebruik bij een aantal andere bedrijfsonderdelen. Bij AIM, SAREF en Achmea bank hebben sommige medewerkers een salaristoezegging op basis van een Staal-salarisschaal.

Het is de bedoeling dat in de volgende Achmea-cao de Staalschalen in aangepaste vorm in de cao worden opgenomen. Uitgangspunt van De Unie is dat de werknemers die het betreft er niet op achteruit mogen gaan. Voorts moeten wij in de cao 2020 duidelijke afspraken maken dat de Achmea-salarisschalen leidend zijn, en in welke gevallen van de afwijkende Staalschalen gebruik mag worden gemaakt.

Heeft de medewerker een salaris op basis van een Staalschaal? Neem dan contact met mij op, want dan wil ik graag persoonlijk horen hoe de Staalschalen worden toegepast.

Update agenda van de toekomst

We hebben stappen gemaakt met de voorbereiding van onderwerpen als Ouderenbeleid, Tijd- en plaatsonafhankelijk werken, Flex en Achmea Select.

Agenda
12 maart:    werkconferentie “de ouder wordende werknemer”
14 maart:    periodiek overleg
15 maart:    netwerkbijeenkomst over TOP (Talent, Ontwikkelen, Presteren)

Het volgende periodiek overleg is op 14 maart 2019. We praten dan in ieder geval over de status van de Staal-salarisschalen bij Achmea. We controleren de uitvoeringsovereenkomst (als deze gereed is). Ook zal de agenda van de toekomst weer op de agenda staan.

Zijn er onderwerp om aan de agenda toe te voegen? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.