De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg ABN AMRO september 2018

Na een lange zomerperiode is er maandag 17 september 2018 weer een periodiek overleg geweest met De Unie, de andere vakorganisaties en de bank. De onderstaande onderwerpen zijn besproken.

Contact Center

Wij zijn bijgepraat over de missie van het CC, het promotiefilmpje dat intern gebruikt wordt en de wijze waarop met verlof wordt omgaan. Vervolgens hebben we onze vragen gesteld over verlof, ziekteverzuim, werkdruk en managementstijlen. Het management geeft aan dat ook bij afwijzing uit het systeem verlof nog mogelijk is via het (hoger) management. We blijven dit volgen en bespreken in het periodiek overleg.

Handtekeningenkwestie

Head of Conduct & Ethics Wies Wagenaar heeft uitgelegd dat er in de handtekeningenkwestie geen bewijs voor betrokkenheid van het management is gevonden, terwijl er wel namen van managers zijn genoemd in de onderzoeken. Wij hebben onze zorgen geuit over de lange duur van de kwestie. Ook loopt de werkdruk op voor de medewerkers die bij afwezigheid van geschorste collega’s het werk doen. Daarnaast lopen er nog zaken bij het Tuchtrechtcollege. De bank deelt onze zorgen en ondersteunt alle medewerkers waar mogelijk. Tevens zorgt de bank dat medewerkers meer zeggenschap krijgen over (aan te passen) werkprocedures.

Global Job Model

De afdeling Functiewaardering heeft ons uitgelegd dat er nu 3700 functiebeschrijvingen zijn. Streven van de bank  is om dat aantal terug te brengen en om het model om te vormen naar een globaler format. Het zogeheten Global Job Model. Dit is een groot project waar wij nu een eerste indruk van hebben gekregen. De bank doet deze omzetting binnen de huidige cao-afspraken en heeft toegezegd ons te blijven informeren.

Derivatenproject

In de toelichting over het derivatenproject is duidelijk geworden dat het een ingewikkeld project betreft met duidelijke belangen voor de bank om tot een goede afronding te komen. Wij hebben de ons bereikte signalen besproken. Onder ander de duur van het project, de mogelijkheden van medewerkers om promotie te maken of elders te solliciteren en de uitvoering van de HR/cao-procedures zijn door ons benoemd.

Kaderledengroep

Voor onze kaderledenledengroep zijn we op zoek naar geïnteresseerde Unie-leden. Ben jij meer dan gemiddeld geïnteresseerd in arbeidsvoorwaarden? Laat ons het weten! We leggen een geïntersseerd lid graag uit wat de kaderledengroep bij de bank zoal doet.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over collectieve zaken bij de bank, neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Voor ledenzaken is mijn collega Raja Boes het aanspreekpunt en bereikbaar via e-mail raja.boes@unie.nl of bel 06-52522065.