De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg ABN AMRO december 2018

Maandag 17 december 2018 was er weer periodiek overleg tussen de bank, De Unie en de andere vakorganisaties. Hieronder de samenvatting van de besproken punten.

Contact Center

Op verzoek van vakorganisaties waren directeur Contact Center Floortje Rasenberg en HR Business Consultant Jolein van der Scheur bij het periodiek overleg aanwezig. De volgende onderwerpen hebben we besproken:

  • Inzet van chatbots
  • Het hoge aantal managementwisselingen
  • Eerste ervaringen met het nieuwe beoordelen
  • Doorstroming van 5 naar 6
  • ‘Multi-skilled’ zijn
  • Werkdruk
  • AHT
  • Verlof
  • EEO-scores

Om zelf ook te ervaren hoe het CC werkt, hebben we afgesproken om op een nader te bepalen moment bij het Contact Center langs te gaan.

Mobiliteit

We hebben een toelichting gekregen op de Mobiliteitspilot door Jos Doornebal. De bank wil mede naar aanleiding van verzoeken van medewerkers kijken of mobiliteit op een andere manier tot stand kan komen dan enkel met de leaseauto of OV-kaart of eigen vervoer. De bank onderzoekt met een panelgroep van medewerkers twee mobiliteitsconcepten. Een waarbij medewerkers een vast bedrag krijgen om verschillende vervoermiddelen te gebruiken en een zonder vast bedrag. De pilot moet wel bijdragen aan de wens van de bank om ook op het gebied van mobiliteit te vergroenen.

Juridische zaken

Vanwege privacywetgeving is het niet mogelijk om gegevens vast te leggen over ‘fit zijn’ in het nieuwe beoordelingssysteem. Ook is de bank in cassatie gegaan bij de Hoge Raad over de eerder gedane uitspraken van het Gerechtshof inzake de aftopping van medewerkers op de beëindigingsvergoeding uit het sociaal plan. Dit houdt in dat het huidige sociaal plan van toepassing blijft tot het einde van de looptijd op 31 december 2019. Helaas duurt het ongeveer een jaar voordat de Hoge Raad tot een uitspraak komt. De kans is groot dat we voor die tijd over een nieuw sociaal plan zullen moeten onderhandelen.

Onderzoek naar arbeidsvoorwaarden

In 2019 zijn er weer onderhandelingen voor een nieuwe cao, sociaal plan en pensioenregeling. De data zijn vastgelegd. Net als de vorige keer willen de bank en vakorganisaties samen onderzoek doen naar de mening van de medewerkers over hun arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek daarover start op 15 januari en loopt tot 25 januari 2019. In februari hopen we de resultaten van meningen van de Unie-leden over de arbeidsvoorwaarden bij de bank te vernemen. Ik ben benieuwd!

Kaderledengroep

Voor onze kaderledenledengroep zijn we op zoek naar geïnteresseerde Unie-leden. Interesse in arbeidsvoorwaarden bij de bank? Laat het ons weten! We leggen graag uit wat de kaderledengroep bij de bank zoal doet.

Contact

Vragen of opmerkingen over collectieve zaken bij de bank stuur een e-mail naar emanuel.geurts@unie.nl. Voor ledenzaken is Raja Boes raja.boes@unie.nl het aanspreekpunt.