De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Pensioenovereenkomst Royal Philips

Afgelopen weken hebben wij met de werkgever, heel intensief en constructief overleg gevoerd over de inhoud van een nieuwe pensioenregeling. Uiteindelijk heeft dat geleidt tot een nieuwe pensioenovereenkomst voor de duur van 3 jaar. Lees hier de pensioenovereenkomst. Zoals in de pensioenovereenkomst staat vermeld leggen wij dit met een positief advies aan de Unie-leden voor.

De kern van de afspraken is dat de regeling qua premiestelling (24% van de salarissom, 30% van de pensioengrondslag) en qua ambitie voor het opbouwpercentage (1,85%) gelijk blijft. Ook het karakter van de regeling (collective defined contribution) verandert niet.

De sociale partners hebben bij de inrichting van de pensioenregeling niet alleen naar de belangen van de werkenden gekeken, maar ook naar de belangen van de slapers (voormalige werknemers) en de gepensioneerden.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Als er vragen of opmerkingen zijn stuur dan een e-mail naar suat.koetloe@unie.nl.