De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Pensioenonderhandelingen Aegon

Al eerder heeft de belangenbehartiger, Inge de Vries,  je geïnformeerd over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling bij Aegon. We hebben inmiddels een aantal overleggen gehad en verschillende scenario’s zijn doorgerekend. Hier zijn de eerdere verslagen te lezen.

Huidige situatie

Momenteel heb je bij Aegon een pensioen dat wordt opgebouwd in een garantieovereenkomst. Je hebt dus een toezegging dat met de pensioenverzekering een bepaald resultaat wordt behaald, zodat je weet wat je pensioenuitkering gaat zijn als je tot je pensioenleeftijd bij Aegon blijft werken. Dit noemen we een DB-regeling, DB staat voor Defined Benefit, oftewel een vastgestelde uitkomst. Door de lage rente is pensioen nu erg duur. Als werknemers dezelfde pensioenregeling willen houden dan wordt de premie veel hoger.  De werkgever Aegon is niet bereid om dit prijsverschil te betalen.

DB-regelingen

We hebben eerst onderzocht of het mogelijk is om op een andere wijze een gegarandeerd pensioen op te bouwen. Nu een eigen pensioenfonds starten biedt voor de werknemers geen goed perspectief. Een pensioenfonds moet hoge buffers aanhouden om bij slechte economische omstandigheden ook in staat te zijn de in het vooruitzicht gestelde pensioenuitkering te kunnen betalen. Dat lijkt dus op een garantieovereenkomst, zoals je deze nu ook hebt. En het is daardoor ook een dure optie. Ook aansluiten bij een APF heeft voor de werknemers vergelijkbare nadelen. De enige optie die realistisch zou kunnen zijn, is aansluiten bij een gezond bedrijfstakpensioenfonds. Zo’n fonds heeft de buffers immers al opgebouwd. Voor de werkgever is dit eigenlijk geen optie. Het uitgangspunt van Aegon is dat de pensioenregeling bij voorkeur binnen de eigen organisatie ondergebracht moet worden. We hebben wel gekeken naar een bedrijfstakpensioenfonds, maar door de lage rente en door het advies van de Commissie parameters (Dijsselbloem) zien we op dit moment dat de pensioenfondsen hun premies moeten verhogen en desondanks niet (volledig) kunnen indexeren. Ook dit is dus een route die tot onzekerheid leidt.

Beschikbare premieregeling

Het alternatief is het pensioen opbouwen in een beschikbare premieregeling. Dan maak je geen afspraken over de uitkomst van het pensioen, maar alleen over de premie die de werkgever bijdraagt. De onderhandelingen gaan voornamelijk over deze versie van een pensioenregeling. Dit heeft ook duidelijk de voorkeur van de werkgever.

Onderwerpen van de onderhandelingen

Als je onderhandelt over een beschikbare premieregeling dan is er aantal principiële discussies die eerst moeten worden gevoerd. Ten eerste moeten partijen afspreken welk pensioenresultaat medewerkers moeten kunnen halen onder realistische omstandigheden. Deze discussie zou moeten leiden tot overeenstemming over een budget dat ter beschikking wordt gesteld door de werkgever. Deze discussie is eigenlijk niet gevoerd, omdat Aegon uitgaat van een budget gelijk aan de kosten die nu gemaakt worden voor pensioen.

Een tweede kwestie is de verdeling van het budget. Bij een beschikbare premieregeling hoort een rentestaffel. Je kunt kiezen uit verschillende staffels, in feite praat je dan over de solidariteit tussen de verschillende generaties. Vragen partijen aan de ouderen om de jongeren een groter deel van het budget te gunnen? Ouderen hebben immers al veel pensioen opgebouwd onder de gunstige wet- en regelgeving of onder gunstige economische omstandigheden, waardoor zij al veel pensioen hebben opgebouwd. Of kies je voor een staffel waardoor je van de jongeren vraagt dat zij de ouderen een groter deel van het budget gunnen? Het argument hiervoor is dat ouderen minder mogelijkheden hebben de slechte rendementen in de toekomst te compenseren. Deze discussie moet nog worden gevoerd met de werkgever.

Een belangrijke kwestie is de afspraak over de risico-overdracht. Het risico van een lage rente of onvoldoende rendement liggen nu volledig bij de werkgever en/of bij de verzekeraar. Bij een beschikbare premieregeling ben jij degene die alle risico’s draagt. Dit betekent, wat De Unie betreft, dat de medewerkers moeten worden gecompenseerd. Dit compenseren kan bijvoorbeeld door een lagere werknemersbijdrage af te spreken of door meer pensioenopbouw toe te kennen. Dit is een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen. De werkgever heeft in de onderhandelingen een compensatievoorstel gedaan. Hierover is echter nog geen overeenstemming bereikt.

Op maandag 16 september 2019 wordt het overleg voorgezet.

Wil je dit bericht delen met collega’s? Het is van groot belang dat zoveel mogelijk medewerkers van Aegon op de hoogte worden gebracht van deze pensioenonderhandelingen. Lid van De Unie worden en direct invloed uitoefenen doen zij door hier te klikken.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie die je met De Unie wil delen? Je kunt contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl. Je kunt me ook bellen. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer
06-5252 2091.