De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Overleg pensioenregeling Aegon

Op 13 augustus 2019 heeft De Unie verder gesproken over de pensioenregeling. Dit overleg wordt gevoerd met de werkgever, met de andere vakorganisaties en met de COR.

Agenda technisch overleg

Op 13 augustus hebben de vakorganisaties voor een laatste keer technisch overleg gehad. We hebben extra mogelijkheden onderzocht, bijvoorbeeld de optie om aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds SBZ en de optie om het pensioen onder te brengen bij een APF als STAP. We hebben deze opties gezet naast de eerder onderzochte opties van een beschikbare premieregeling (onder te brengen bij Aegon) of het voortzetten van de huidige verzekering met garantiecontract.

Voorlopige bevindingen

Het budget dat de werkgever beschikbaar houdt voor pensioen is niet voldoende om een fiscaal volledig pensioen op te bouwen. In alle versies om een pensioenregeling uit te werken, lopen we tegen het probleem aan dat het budget van Aegon niet volstaat en dat dit tot gevolg heeft dat medewerkers niet een fiscaal volledig pensioen kunnen opbouwen. In de financiële sector is een fiscaal volledig pensioen nog steeds de norm. Wij zien dan ook dat de pensioenkosten bij de andere verzekeraars aanmerkelijk hoger zijn dan de werkgever wil betalen.

Agenda 19 augustus 2019

Op maandag 19 augustus beginnen we met de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling. Wij moeten dan praten over:

  • De uitgangspunten voor de pensioenregeling.
  • De wijze waarop medewerkers gecompenseerd worden omdat zij een slechtere pensioenregeling krijgen.
  • De omvang van het beschikbare budget.

Informatiebijeenkomst over pensioen

Veel leden van De Unie kunnen de verslagen over het pensioenoverleg goed volgen. Maar van verschillende leden krijgen wij vragen omdat zij niet dagelijks werken met begrippen die bij de onderhandelingen over een pensioenregeling gangbaar zijn. Vind je het prettig om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst zodat je beter inzicht krijgt in de problematiek bij de onderhandelingen over de pensioenregeling? De Unie wil graag zo’n bijeenkomst houden voor leden van De Unie. Wij kunnen dan ingaan op onderwerpen als rentestaffels, beschikbare premieregeling, risicobegrippen, garantiecontract, pensioenopbouw en opbouwindexering.  Is er belangstelling hiervoor? Stuur de belangenbehartiger dan een e-mail via: inge.de.vries@unie.nl. Bij voldoende belangstelling organiseren wij een ledenbijeenkomst over dit onderwerp.

Volgende overleg

Wij informeren de leden graag over de onderhandelingen van 19 augustus. De daaropvolgende onderhandelingen zijn op 28 augustus en 6 en 10 september 2019. We streven ernaar om in de vergadering van 10 september het pensioenoverleg af te ronden. De Unie houdt iedereen steeds op de hoogte van de voortgang. Het resultaat van de onderhandelingen leggen we voor aan de leden van De Unie.