De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Overleg over een nieuw sociaal plan voor na 1 april 2018 Uitvaartbranche

Derde ronde 26 maart 2018

De mening van onze leden

Laat mij weten hoe jij, als lid, erover denkt. De reactie van onze leden bepaalt het standpunt van De Unie. Houd mij op de hoogte en mocht je nog collega’s hebben die onder deze omstandigheden lid willen worden van De Unie dan zijn ze van harte welkom.

De derde ronde

Na overleg op 31 januari en 12 maart is er op 26 maart 2018 voor de derde maal onderhandeld in Zeist. Uitgangspunt voor Monuta / Van de Spek is: van werk-naar-werk. Dat uitgangspunt onderschrijven we graag maar het valt helaas niet te garanderen.

Nieuwe voorstellen van Monuta / Van der Spek

Lees hier welke onderwerpen de werkgever in zijn eerdere voorstellen heeft bijgesteld. Daarop hebben we als werknemersorganisaties weer commentaar gegeven. Dit heeft nog niet tot afspraken geleid die ik aan onze leden voor zou willen leggen. De werkgever heeft echter weer naar ons geluisterd en zal deze week nog met nieuwe voorstellen komen. Zodra ik die ontvang zal ik onze leden weer om een reactie vragen.

Meer leden en betrokkenheid essentieel

Het lopende sociaal plan heeft laten zien dat bij het tot stand komen daarvan een hoge organisatiegraad en de betrokkenheid van leden tot betere resultaten leidt. Wijs nog niet bij De Unie aangesloten collega’s op het belang en het voordeel van een lidmaatschap. Bedenk ook dat een rechtsbijstandsverzekering niet met Monuta aan tafel zal schuiven voor een sociaal plan. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/wordlid.

Vragen?

Als je vragen over de onderhandelingen of je mening willen geven, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.