De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Overgang Generali naar a.s.r.

De Unie heeft dinsdagochtend 16 januari 2018 een gesprek gehad met een delegatie van a.s.r. over de voorstellen van De Unie voor uitbreiding van het sociaal plan. Dit gesprek vond plaats in een prettige atmosfeer.

De Unie heeft  duidelijk gemaakt dat de reactie van a.s.r., dat hun regelingen toereikend zijn, onvoldoende ingaat op de wensen die bij de medewerkers van Generali leven. Uiteindelijk zullen de collega’s van Generali zich moeten herkennen in de afspraken die voor hen worden gemaakt.

Op één punt kwam er volstrekte duidelijkheid. Alle collega’s krijgen een a.s.r.-functie toegewezen, waardoor bij een inkrimping het speelveld voor de werknemers van zowel a.s.r. als Generali gelijk is. Een goede zaak.

Op het punt van vrijwillig vertrek is uitvoerig ingegaan in het gesprek. Duidelijk is dat bij a.s.r. weinig enthousiasme bestaat voor een uitbreiding van de doelgroep voor vrijwillig vertrek. Daar worden twee redenen voor aangedragen, het ‘’positieve’’ onderscheid ten opzichte van de a.s.r.-medewerker, wat moeilijk is uit te leggen. En het gevaar dat
de beste mensen dan gaan vertrekken. De Unie heeft duidelijk gemaakt dat beide ondernemingen zullen krimpen. En ook naar de markt is door a.s.r. een besparing gecommuniceerd. We zouden het ‘’momentum’’ kunnen benutten, om wat uiteindelijk onontkoombaar is, op een sociale manier te regelen. Conclusies zijn nog niet getrokken.

De Unie gaat nu in eerste instantie verder op het spoor van de kostenbesparing die a.s.r. naar de markt heeft gecommuniceerd en welke effecten dit heeft op de werkgelegenheid. Wat is voorzien en op welke termijn? Hoeveel vacatures zijn er en ontstaan er bij a.s.r. als de relatie met externen die dit werk nu doen, wordt verbroken. Wat is de opnamecapaciteit dus.
De bespreking gaat ook over de huidige regelingen van zowel Generali als a.s.r. over de punten die De Unie op de wensenlijstje staan.

Tot slot is er gesproken over de collega’s die overgaan naar Corins. A.s.r. is hier mee bezig. Het sociaal plan Generali is van toepassing zolang de looptijd duurt.

Tot zover het gesprek van dinsdag 16 januari 2018. Binnenkort gaat De Unie verder in overleg met a.s.r.