De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingsresultaat cao SABIC IP 2019 en… Van De Unie voor leden: gratis persoonlijk ontwikkel advies 45+

Op donderdag 23 mei 2019 hebben wij een cao-onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgever, over de cao SABIC IP 2019. Eind mei/begin juni ontvangen de Unie-leden van De Unie de volledige en definitieve tekst van het resultaat.

Hieronder is een samenvatting te lezen van de belangrijkste onderwerpen, tegen het licht van onze inspanningen om de positie van dagdienst personeel in het algemeen en Exempts in het bijzonder te verstevigen.

Laat mij het zo formuleren. Deze groepen staan nu weer op de kaart, maar de weg naar een evenwichtig beleid en (h)erkenning door SABIC IP is nog lang en moeizaam.

Looptijd: 1 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Loonontwikkeling: De cao-loonschalen worden per 1 januari 2019 met 3,25% verhoogd.

De Unie: Deze verhoging ook voor Exempts populatie toe te passen was voor de werkgever onbespreekbaar. De Unie werd op een gegeven moment zelfs verweten het cao-proces hiermee te willen gijzelen.

Duurzame Inzetbaarheid en werkdruk: Er komt een taskforce met in ieder geval werkgever, OR, vakbonden om concrete tools te implementeren met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid. Tussen juni en december 2019 zal één en ander vorm krijgen. Voor het cao-personeel zal in 2020 een Generatiepact worden ingevoerd. Onder meer over de percentages die hierbij horen. De meest voor de hand liggende optie zal zijn 80% werken, 90% loon, 100% pensioen opbouw. Daarnaast komt er een wetenschappelijk opgebouwde Vitaliteit Scan waarvan alle medewerkers, ook de Exempts populatie, gebruik kunnen maken. Hiermee zal ook een link gelegd worden naar het fenomeen werkdruk.

De Unie: Ondanks ons aandringen vindt het management van IP dat voor Exempts een Generatiepact niet nodig is. In het begin was deze maatregel zelfs slechts bedoeld voor de collega’s in de manufacturing. De Unie heeft ervoor geknokt, met resultaat, zodat in ieder geval ALLE cao-medewerkers hiervan kunnen gaan profiteren. Ook hebben wij ervoor gezorgd (het ging namelijk niet vanzelf) dat de Vitaliteit Scan voor ALLE medewerkers toegankelijk zal zijn. Dus ook voor Exempts. En dat een onderdeel ervan een PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) onderzoek zal zijn. Hierdoor wordt een link naar werkdruk gelegd.

Overige: Er zijn ook afspraken gemaakt over een aantal andere onderwerpen,  zoals bijvoorbeeld in dienst nemen van uitzendkrachten of de bezetting op orde brengen bij manufacturing.

Zoals gezegd krijgen de Unie-leden binnenkort het totale resultaat voorgelegd. Elk lid zal door ons worden gevraagd om, desgewenst, zijn/haar mening hierover te geven.