De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingsresultaat bereikt bij CBR

We hebben een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. We snappen dat er iets moet veranderen binnen het CBR, maar De Unie, vindt niet dat dat betekent dat de medewerkers daar maar voor moeten inleveren. Dit is uiteindelijk na veel duwen en trekken gelukt. Uiteindelijk is het toch een korte klap-cao en geen, zoals meerdere collega’s het noemde na de laatste informatie van de directie op intranet, nekslag-cao geworden.

De medewerker krijgt in totaal 4,25% loonsverhoging voor een looptijd van 17 maanden. Het dagvenster wordt opgerekt, maar daar wordt voor gecompenseerd en het is uitdrukkelijk altijd op basis van vrijwilligheid. Mocht dit niet zo zijn, laat het de belangenbehartiger, Gerard van der Lit, weten en kan ik ingrijpen. De vitaliteitsregeling is uitgebreid en aangepast. Een punt van aandacht was dat met name de lager betaalde collega’s geen gebruik konden maken omdat de stap naar 70% salaris gewoon te groot was. We hebben verder de 3-maandsuitkering bij pensioen omgebouwd naar een regeling waarbij niemand iets in gaat leveren en zelf keuzes kan maken hoe die 3 maanden worden ingezet. Daarnaast zijn er studieafspraken gemaakt over vergoedingen van de CCV-medewerker, die vragen best wel aandacht en een studieafspraak over het harmoniseren van de overige vergoedingen in de cao. Het complete resultaat met alle afspraken is hier te lezen.

Echter, er zit ook een verhaal achter al deze afspraken. Daar ga ik nu nader op in.

Situatie CBR

Het CBR ligt al geruime tijd onder een vergrootglas bij de opdrachtgever, de politiek, maar inmiddels ligt het CBR onder een microscoop en iedereen kijkt mee en heeft er een mening over. Dat betekent wel iets voor het CBR en dus ook voor jou als medewerker van het CBR. De vraag is in hoeverre jij als medewerker daar invloed op hebt. De praktijk is; heel weinig. Toch hebben we hier tijdens de onderhandelingen wel last van gehad. De directie heeft namelijk wel te dealen met de opdrachtgever en moet die opdrachtgever wel iets te bieden hebben. Daar kan ik best wel begrip voor opbrengen, maar niet als de medewerker de rekening moet gaan betalen. Dus ook een loonsverhoging, ondanks de kleine financiële ruimte die het CBR heeft. Dit is gelukt.

Dagvenster/werktijden

We hebben het dagvenster opgerekt, maar je hoeft alleen maar te werken op andere tijden als jij dit wilt! Je kunt niet gedwongen worden. Als je op andere tijden gaat werken krijg je daar een marktconforme toeslag voor. Het is aan jou waar je voorkeur naar uit gaat, maar geeft wel de ruimte om op andere tijden te gaan werken als je dat zou willen.

De 3-maandsuitkering

Het was de directie een doorn in het oog dat er 3 maanden salaris betaald moest worden aan iemand die niet meer aan het werk was voor het CBR. Hier hebben we lang en zeer indringend met elkaar over gesproken. De leden waren hier duidelijk in. Het is ons geld en daar moet je vanaf blijven! Feitelijk hebben we dit gerealiseerd. Iedereen krijgt als compensatie voor het afschaffen structureel 2,25% loonsverhoging. Voor diegene die gezien de leeftijd hiermee onvoldoende gecompenseerd worden is er een afbouwregeling afgesproken.

Vitaliteitsregeling

Concreet krijgt de medewerker van 64 jaar en ouder de mogelijkheid om op 2 manieren zijn werktijd structureel te verminderen. Je kunt 60% werken met 80% salaris en 100% pensioenopbouw ten opzichte van het huidige contract. Of je kunt ook 80% werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw ten opzichte van het huidige contract. Voor de huidige deelnemers aan de vitaliteitsregeling met de variant 50-70-100 treedt er geen wijziging op.

De variant van 80-90-100 zal met ingang van 1 juni 2020 van toepassing zijn.  Hiermee komt de bestaande optie van 50% werken – 70% salaris en 100% pensioenopbouw te vervallen.

De achterliggende gedachte is dat niet iedereen het zich kan veroorloven terug te gaan naar 70% salaris. Dit was een signaal dat we meerdere keren gekregen hadden. Vandaar dat we na overleg met de kaderleden besloten hebben in te brengen en in te stemmen met de 80/90/100 variant.

Cultuur

We zijn het met elkaar eens dat de cultuur verandert moet worden binnen het CBR. Heel kort door de bocht vindt de directie dat de medewerkers zich anders op zouden moeten stellen. En de medewerkers vinden dat het management zich anders op zou moeten stellen. Je kunt wel 100 afspraken in een cao opschrijven, maar als er alleen maar naar die regel gekeken wordt en zegt dat het nu eenmaal zo in de cao staat en er een uitleg aan gaat geven, moet het niet verbaasd zijn dat de medewerker zich ook zo op gaat stellen. Daar willen we nu iets aan doen. Normaal gesproken is dit geen taak van een vakbond. Echter, we merken keer op keer dat de ‘dialoog” tussen een manager en de medewerker gewoon niet goed verloopt en dat de medewerker dan vaak het onderspit delft. Dit is de reden dat ik voorgesteld heb als vakbond hier een rol in te gaan spelen. Ook daarom ben je lid van De Unie! Vandaar dat we afgesproken hebben hier gezamenlijk, directie, vakbonden en jij als medewerker hiermee aan de slag zouden moeten gaan om hier verandering in aan te brengen. We gaan niet meer over jou praten, maar met jou praten. Alleen zo kunnen we stappen gaan zetten.

Laat één ding heel duidelijk zijn. Wat mij betreft gaan we de trap wel van bovenaf schoonvegen. Uiteindelijk is het, het management, die het goede voorbeeld moet gaan geven. Het gaat om “het gesprek” dat we met elkaar moeten hebben, maar als “het gesprek” uitmondt in gewoon een opdracht, dan hoef je het gesprek wat mij betreft niet te voeren.

Hoe nu verder?

Wij, De Unie en de kaderleden, vinden het resultaat voldoende om het met een positieve grondhouding aan de leden voor te leggen. Het is niet de hoofdprijs, maar meer ruimte is er op dit moment gewoon niet. Uiteindelijk beslissen de leden of we een cao-akkoord hebben of niet.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Als er reacties zijn op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak,  neem dan contact op via gerard.van.der.lit@unie.nl of via het telefoonnummer 06-5252 2010. Voor individueel advies kan er contact opgenomen worden met de collega’s van de afdeling service center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!