De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingsresultaat addendum sociaal plan Unilever R&D Vlaardingen is nu definitief

Op 21 september 2018 hebben wij een definitief onderhandelingsresultaat bereikt over het addendum van het sociaal plan URDV.

Zoals de medewerkers via de werkgever hebben gehoord werd al eerder een resultaat bereikt met betrekking tot de financiële kant en overige regelingen. Om het resultaat compleet te maken was het echter noodzakelijk om de processen omtrent de regeling zo helder mogelijk in kaart te brengen.

Vrijdagmiddag zijn wij het eens geworden met de werkgever over de teksten van het addendum.

Vanaf nu is er sprake van een compleet onderhandelingsresultaat.

Ledenvergadering op 26 september 2018

Dit resultaat willen wij bespreken met onze leden en met de gezamenlijke collega vakorganisaties.

Het gaat hier voor de goede orde om een ledenvergadering waar alleen leden van de vakorganisaties welkom zijn. Vanzelfsprekend kan een niet georganiseerde collega alsnog lid worden van De Unie tot aanvang van de vergadering. Daarna is het woord echter slechts aan onze leden. De gezamenlijke ledenvergadering vindt plaats op:

Woensdag 26 september 2018
Vanaf 14:00 uur
In de Aula van URDV