De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingen sociaal plan Allianz

 

De Unie is uitgenodigd door Allianz om een nieuw sociaal plan te bespreken. De looptijd van het huidige sociaal plan is verstreken sinds 31 december 2018.

Start voorbereiding nieuw sociaal plan

Op maandag 21 januari 2019 spraken Allianz en De Unie elkaar over een nieuw sociaal plan voor Allianz in Nederland. De bespreking was de start voor de voorbereiding van een nieuw plan. De ondernemingsraad was bij de bespreking aanwezig als toehoorder en klankbord voor Allianz en de vakorganisaties.

In een constructieve sfeer is gesproken over de volgende onderwerpen:

  • Evaluatie van het huidige sociaal plan;
  • De ontwikkelingen bij Allianz;
  • De ontwikkelingen in de verzekerings- en arbeidsmarkt;
  • Recente en de verwachte wijzigingen in relevante wet- en regelgeving;
  • Sociale plannen bij andere verzekeraars;

Deze en andere onderwerpen zijn mede bepalend voor de contouren van een nieuw sociaal plan. Mijn inschatting is dat de werkgever het sociaal plan graag wil vernieuwen. Dit was immers ook het uitgangspunt bij de vorige sociaal plan onderhandelingen.

Hoe verder?

Over enkele weken wordt het overleg voortgezet. Er is nog geen datum gepland. De werkgever presenteert dan de contouren voor een nieuw sociaal plan. De Unie wil in deze weken met de leden overleggen wat volgens de leden in het sociaal plan moet zijn geregeld. Dan kunnen wij in het eerste overleg het voorstel van de werkgever direct toetsen aan de wensen van de leden. Vul daarom hier de enquête in.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Is er meer informatie nodig of hebben medewerkers informatie om met De Unie te delen? Neem contact met mij op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl.

De Unie wil graag dat de Unie-leden actief meedenken tijdens de sociaal plan onderhandelingen. Dit doen we door een klankbordgroep op te richten. Als lid van de klankbordgroep sluit je je aan bij een app-groep voor Allianz-leden van De Unie. De Unie betrekt de deelnemer door gerichte vragen bij de onderhandelingen. Voorwaarden: de deelnemer is lid van De Unie, heeft een mobiele telefoon, is positief kritisch en denkt verder dan het eigen belang. Laat mij weten of je als Unie-lid deel wilt uitmaken van de klankbordgroep! Zijn er collega’s die ook willen meedenken, maar nog geen lid van De Unie zijn? Lid worden kan hier.