De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingen nieuwe cao ING Bank van start!

Na een verkennend gesprek op 31 oktober zijn we vrijdag 30 november 2018 echt begonnen. De inzet van De Unie, de andere vakorganisaties en ING Bank is bekend en gepresenteerd. Los van de verschillende inzetten is er een duidelijk verschil in de mate van concreetheid. Op basis van de inzetbrieven starten we op vrijdag 7 december 2018 de inhoudelijke gesprekken over de nieuwe cao.

Thema’s

We hebben gezamenlijk zes thema’s bepaald die in voorbereidende werkgroepen en aan de cao-tafel verder uitgewerkt worden. Dit zijn:

  • Waarderen en belonen
  • Vakmanschap en inzetbaarheid
  • Werk voor mensen met een beperking
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • Tijd en werkdruk
  • Welke contractvorm het beste past bij welk werk (flex)

Aangezien de thema’s Tijd en Werkdruk elkaar overlappen in problematiek en oplossingen hebben we besloten om deze samen te voegen.

Kom met ons in gesprek

Op vrijdag 7 december 2018 komen we weer bij elkaar in Amsterdam om te onderhandelen. Voorafgaand aan de onderhandeling gaan we graag met de Unie-leden in gesprek. Na een korte update over de stand van zaken horen we graag wat er speelt en of er nog suggesties voor de cao-partijen zijn. Via het cao-bericht op One intranet is te zien waar en wanneer de bijeenkomst plaatsvindt.

Streven naar akkoord voorjaar 2019

De huidige cao loopt af op 31 december 2018. De cao-partijen streven naar een akkoord in het voorjaar van 2019. Tot die tijd blijft de huidige cao van kracht, inclusief de gewijzigde pensioenovereenkomst die op 1 januari 2019 ingaat.

Reactie

Is er naar aanleiding van deze nieuwsbrief een reactie? Mail de belangenbehartiger dan via emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.