De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingen cao OCI van start

Onderhandelingen virtueel van start

Op 5 november zijn de gesprekken gestart over de cao voor 2021 (en verder). Gert-Jan de Geus heeft ons uitvoerig bijgepraat over de mee- en tegenvallers waar OCI mee te maken heeft. Op 12 november zal het personeel ook deze Business Update krijgen.

Pensioen

Het advies van de pensioencommissie voor de nieuwe pensioenovereenkomst is besproken. Het ziet ernaar uit dat de spelregels die ons door de overheid zijn opgelegd ons dwingen tot een verlaging van het opbouwpercentage (nu: het fiscaal maximum). Daarover wordt 19 november verder gesproken.

Wijzigingsvoorstellen van de werkgever

OCI heeft de voorstellen toegelicht. De OCI-voorstellen heb je kunnen lezen op sharepoint. Ik ben zeer benieuwd naar reacties.

Wijzigingsvoorstellen van De Unie

Onze voorstellen zijn ook toegelicht. Je vindt ze hier. Daarnaast hebben we nadrukkelijk aangegeven dat:

  • naar onze mening, de Resultaat Afhankelijk Uitkering aan zinvolheid verliest.
  • Verlof van zéér groot belang blijft vanwege recuperatie, vitaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn. Zéker in het kader van Duurzame Inzetbaarheid.
  • Een Thuiswerkvergoeding serieus overwogen moet worden gezien de situatie van het afgelopen jaar (en met het oog op een toekomstig werkpraktijk)

Uitnodiging

Ik nodig onze leden van harte uit mij te voorzien commentaar, reacties, ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot de voorstellen. Waar moet de prioriteit gelegd worden? Wat is belangrijk? Wat is de ondergrens en tot hoever wil je gaan? Waar moet het volgens jou in de onderhandelingen over gaan? Waar liggen de accenten, wat is heilig en wat is bespreekbaar? Ik hoor het graag van jou via e-mail john.kapteijn@unie.nl.

Nieuwe leden welkom en héél hard nodig bij OCI Nitrogen

De afgelopen jaren heeft De Unie – spijtig genoeg – in een aantal branches, sectoren of bedrijven afscheid genomen van het cao-overleg omdat het ledental te klein geworden was. Dat hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn want een ledental kan uiteraard ook weer groeien. Wil jij dat De Unie namens jou blijft meepraten over de arbeidsvoorwaarden bij OCI Nitrogen, zorg dan dat we uit de gevarenzone blijven en werf af en toe een nieuw lid. Praat samen mee en verstevig onze positie bij OCI Nitrogen. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact met mij op. Je kunt contact opnemen per mail via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.