De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Océ Technologies: Onderhandelingen

De Collectieve Arbeidsovereenkomst 2019

Na een periode van 24 maanden komt per 30 juni 2019 een einde aan de lopende cao. Het is dus zaak vóór 1 juli duidelijkheid te hebben over de nieuwe afspraken. Op donderdag 18 april 2019 zullen de onderhandelingen in Venlo van start gaan. Op 6 en 21 mei volgen respectievelijk Ronde II & III.

Perspectiefnota

Lees hier onze algemene Arbeidsvoorwaardennota 2019. Deze perspectiefnota behandelt tal van onderwerpen. Het gaat erom een vertaalslag te maken naar de situatie bij Océ Technologies / Canon Nederland. Uiteraard proberen we maatwerk te leveren.

Doorgaan op het stijgende laddertje?

In het eerste contractjaar van de huidige cao werden de lonen tweemaal verhoogt met respectievelijk 0,7% en 0,8% (1,5%). In het tweede contractjaar volgden twee verhogingen van elk 1% (2%). Wat zijn de mogelijkheden voor het komende contract? Hoe staat het bedrijf ervoor?

Uitnodiging

Ik nodig iedereen van harte uit mij te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen / verbeteringen die medewerkers graag in de arbeidsvoorwaarden gerealiseerd zouden willen zien. Waar ligt de prioriteit? Wat is belangrijk? Wat is de ondergrens en tot hoever willen de medewerkers gaan? Waar moet het volgens de medewerkers in de aanstaande onderhandelingen over gaan? Waar liggen de accenten, wat is heilig en wat is bespreekbaar? Ik hoor graag.

Ledenwerving

Heel belangrijk: De Unie praat slechts mee over arbeidsvoorwaarden bij de gratie van haar leden. Een achterban van enige omvang is nadrukkelijk gewenst. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of het geven van een mening, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067. Ik hoor graag!