De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Océ Technologies: De weg om weer winstgevend te zijn . . . of om het verlies te stoppen

Ultimo november 2018 informeerde ik de Unie-leden erover dat er op dat moment geen sociaal plan bij Océ Technologies tot stand was gekomen. Op 6 december 2018 was er een bijeenkomst van gezamenlijke werknemersorganisaties om belangstellenden daarover nader te informeren. Daarna kwam op 10 december Océ naar buiten volgens welke grote lijnen men wilde werken aan het verbeteren van de bedrijfseconomische situatie. Vervolgens kwam er een nieuwjaarbericht van de heer Asada.

Eind 2020 weer winstgevend

Afgaand op de inhoud van de diverse mededelingen en berichten zal bij Océ de focus komen te liggen op “profit first” en “total optimization” met als doel eind 2020 weer winstgevend te zijn. De afgelopen twee maanden heeft het topmanagement bekeken hoe zij aan deze doelstelling kunnen voldoen én welke acties daarvoor nodig zijn.

Voorgenomen besluit

Op 4 februari 2019 is in dit kader een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad overhandigd met daarin het door Océ voorgenomen besluit. Daaropvolgend zijn dinsdag en woensdag de medewerkers door het afdelingsmanagement geïnformeerd over de voorgenomen uitwerking van de in december aangekondigde bezuinigingsronde én de verwachte globale gevolgen voor de afdelingen.

Nadere informatie

Océ Technologies zal ons nog verder informeren over de voorgenomen plannen. Daarvoor moet een afspraak gemaakt worden en daarna informeer ik de Unie-leden weer. Een Melding Collectief Ontslag (WMCO bij meer dan 20 personen) is in voorbereiding en zal ter informatie aan werknemersorganisaties worden gezonden voordat die naar het UWV gaat.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn, neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail: john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.