De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Océ Technologies / Canon Nederland – In onderhandeling: Ronde 2

De Collectieve Arbeids Overeenkomst 2019

Na de eerste ronde op 18 april 2019, hebben we weer met de werkgever om de tafel gezeten op maandag 6 mei 2019 in ’s-Hertogenbosch. Dinsdag 21 mei 2019 volgt de (laatste) ronde (ronde nummer 3).

 

De voorstellen van de werkgever iets concreter

Océ Technologies/Canon Nederland stelt de volgende structurele verhoging van de salarissen voor:

  • Loonsverhoging met 0,8% per 1 september 2019
  • 1% per 1 februari 2020

Omdat een verhoging van 0,8% feitelijk over 10 maanden geldt, is dit op jaarbasis 0,66%. De verhoging van 1% geldt feitelijk over 5 maanden, dit is op jaarbasis 0,41%.

Dit betekent dat de lonen op jaarbasis met iets meer dan 1% zouden stijgen. Dat stelt teleur. Voor de rest gaat Océ/Canon voorlopig nog uit van een contract met de lengte van één jaar (looptijd).

  • Duurzame inzetbaarheid: Een plan wordt de komende weken uitgewerkt.
  • Er wordt eveneens voorgesteld de seniorenregeling per 1 juli 2019 af te schaffen. (Terwijl werknemersorganisaties juist tot een uitbreiding van ontziemaatregelen willen komen). Partijen liggen dus ver uit elkaar. Océ/Canon moet nog op onze voorstellen reageren.

Zorgen

Terloops vergelijken we met andere sectoren zoals Metalektro, Metaal & Techniek en zelfs de ICK-cao. Als wij niet vergelijken dan doen individuele medewerkers het wel. Océ/Canon mag niet te ver achter gaan lopen in loonontwikkeling. Daarmee zal het op een krapper wordende arbeidsmarkt moeilijker worden personeel te behouden en/of te werven.

Benieuwd waar we in ronde 3 op uit gaan komen. Blijf betrokken.

Ledenwerving

Heel belangrijk: De Unie praat slechts mee over arbeidsvoorwaarden bij de gratie van haar leden. Een achterban van enige omvang is nadrukkelijk gewenst. Valt het draagvlak weg dan vervalt daarmee ook de zetel aan de onderhandelingstafel en dus de mogelijkheid om mee te beslissen. Ik vraag om alert te zijn op signalen van collega’s die nog niet bij De Unie zijn aangesloten. Het Unie-lidmaatschap kan een reden zijn voor reden zijn voor anderen om zich ook aan te sluiten.

Zijn er vragen of opmerkingen over de onderhandelingen, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.