De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Océ Technologies / Canon Nederland: Herinnering – Uitnodiging ledenbijeenkomsten op 26 juni 2019

Op 12 juni 2019 heb ik de Unie-leden laten weten wat er na vier rondes onderhandelen aan afspraken is gemaakt:

  • Een nieuwe cao van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.
  • Twee bescheiden verhogingen van de salarissen.
  • Het voortzetten van de seniorenregeling zoals we die kennen.

Lid zijn van De Unie . . .

. . . kan – gedurende de looptijd van deze cao – niet langer op bezwaren stuiten met betrekking tot de contributie: Océ / Canon heeft zich namelijk bereid verklaard de contributie in z’n geheel te vergoeden. Daarmee illustreert de werkgever niet alleen het belang wat er gehecht wordt aan een goede organisatiegraad, maar moedigt het personeel ook aan zich aan te sluiten bij een werknemersvereniging zoals De Unie. Wijs nog niet aangesloten medewerkers op het belang van een lidmaatschap. Bovendien is het goed om niet alleen te realiseren wat De Unie op dit moment voor haar leden kan betekenen, maar ook wat de vakbeweging in de afgelopen 100 jaar wel niet allemaal tot stand heeft gebracht en wat wij allen nu als vanzelfsprekend ervaren. Lid worden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Reacties

De eerste reacties van leden op het onderhandelingsresultaat zijn positief. Met de kaderleden is op 19 juni 2019 in ‘s-Hertogenbosch vastgesteld dat het van groot belang is de afspraak over Duurzame Inzetbaarheid regelmatig tegen het licht te houden in het komende jaar.

De ledenbijeenkomsten

Bezoek één van de bijeenkomsten op 26 juni 2019:

  • Venlo: Auditorium Hoofdkantoor om 12.00 uur en om 14.00 uur
  • ’s-Hertogenbosch in De Brasserie (kantoor Canon Nederland) om 17.30 uur

In geval van verhindering, laat aan mij een reactie weten (voor of tegen en in dat laatste geval ben ik ook benieuwd waarom tegen).

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact met de belangenbehartiger via john.kapteijn@unie.nl.