De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Océ / Canon: Uitkomst vierde ronde

Op woensdag 5 juni 2019 vond ronde IV plaats in de onderhandelingen over de cao 2019/2020 Het bedrijf bevindt zich in een lastig parket. Dat heeft ertoe geleid dat partijen ervoor hebben gekozen de cao weer met 12 maanden te verlengen. Dus ook de Seniorenregeling.

Toch wil het bedrijf – net als in de vorige cao – vertrouwen in de toekomst uitstralen en waardering voor de medewerkers. Dat laat zich vertalen in de een structurele loonsverhoging van in totaal 2¼%.

  •  Per 1 september 2019 zullen de salarissen verhoogd worden met 1%.
  •  Per 1 februari 2020 zullen de salarissen verhoogd worden met 1¼%.

Voorts is Océ / Canon bereid iedereen die op 30 juni 2020 lid is van één van de werknemersorganisaties die partij is bij de cao – op vertoon van een uitdraai van de betaalde contributie gedurende de looptijd van de cao – dit volledig te vergoeden. Dat komt neer op 1 jaar gratis lidmaatschap. Zegt het voort!

Tot slot zijn er ook protocolafspraken gemaakt, maar daarover vertellen we graag meer tijdens één van de ledenbijeenkomsten. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven dus weer een jaar langer wat ze waren. De situatie waarin het bedrijf zich bevindt dwingt ons daar min of meer toe. Dat leidt tot een resultaat wat – met behoud van gevoelens – aan de Unie-leden wordt voorgelegd. Leden hebben het laatste woord.

Uitnodiging

We nodigen de Unie-leden van harte uit om een van de ledenbijeenkomsten te bezoeken op:

  • Woensdag 26 juni 2019
  • Venlo om 12.00 uur of om 14.00 uur of
  •  ’s-Hertogenbosch om 17.30 uur

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail john.kapteijn@unie.nl.