- De Unie - https://www.unie.nl -

NXP Semiconductors: Cao-onderhandelingen van start

Op 5 oktober gingen de onderhandelingen van start over de cao 2020/2021.

Er is kort teruggeblikt naar de onderwerpen die tussen NXP en werknemersorganisaties aan de orde zijn geweest in het afgelopen jaar (de afgelopen jaren).

Guido Dierick en Jeroen Lotgerink hebben ons geschetst onder welk gesternte NXP Semiconductors op dit moment verkeert.

Daarnaast hebben werkgever en werknemers over en weer hun wijzigingsvoorstellen toegelicht. Onze voorstellen vind je hier. Graag verneem ik van je hoe je de voorstellen van NXP beoordeelt. Geef je reacties anders door aan onze kaderleden.

De sfeer was goed. Op maandag 2 november krijgen we ronde II.

Een goede, gedragen en representatieve vertegenwoordiging van personeel aan de onderhandelingstafel wordt door NXP toegejuicht. In dat kader ziet men het liefst zo veel mogelijk medewerkers lid worden van een werknemersorganisatie. Wat mij betreft natuurlijk het liefst De Unie!

Mocht je zaken missen in onze voorstellenbrief neem dan gerust contact met mij op via john.kapteijn@unie.nl.