De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NXP – Informatiebijeenkomst Generatiepact

De Unie en NXP hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe cao-tekst en de RAV-tekst voor het Generatiepact. De nieuwe tekst staat in cao artikel 6.5 Deeltijd voorafgaand aan pensioen, Generatiepact 80-85-100 en in RAV 701 80-85-100-regeling (Generatiepact) bijlage 6.

Uitwerking van het Generatiepact op hoofdpunten:

 • Generatiepact ploegenmedewerkers vanaf 60 jaar of vanaf 5 jaar voor te kiezen pensioendatum. Generatiepact niet-ploegenmedewerkers vanaf 5 jaar voor te kiezen pensioendatum.
 • Aanvragen Generatiepact kan vanaf 1 juni 2019.
 • Drie maanden (of eerder indien mogelijk) na aanvraag gaat het Generatiepact in.
 • Keuzemogelijkheden (stappen) voor werken in deeltijd zijn beperkt tot:

– Rooster 40 uur per week Dagdienst of 2 ploegen

Stap

 1. 80%
 2. 64,00%
 3. 51,20%

– Medewerkers 5-ploegendienst

Stap

 1. 83,33% (5 van 6 diensten)
 2. 66,67% (4 van 6 diensten)
 3. 50,00% (3 van 6 diensten)

Deeltijd in het volcontinu rooster kan enkel in hele diensten worden opgenomen.

 • Per deeltijd stap is er voor ICN8 (5-ploegendienst) een aantal varianten van ochtend-, middag- en avonddiensten mogelijk. Per variant wordt het deeltijd loon en ploegentoeslag berekend.
 • De salaris gerelateerde inkomenselementen worden in deeltijd verhoogd met de factor 85/80. Onder andere salaris, persoonlijk budget, ploegentoeslag en bonus.
 • Niet salaris gerelateerde inkomenselementen worden 1/1 met de deeltijdfactor verrekend. Onder andere vakantiedagen, koopdagen en overwerk
 • Pensioen gerelateerde elementen worden voortgezet op basis van 100% salaris
 • Medewerkers die na 15 december 2018 in deeltijd zijn gaan werken, kunnen dit nog omzetten in de 1e stap. Deeltijd afspraken van voor 1 december hebben enkel keuze voor de 2e of 3e stap.

Alternatief voor Generatiepact:

In plaats van Generatiepact kan een medewerker in vakgroep 10 t/m 45 kiezen voor NXP cao artikel 8.10. Betaald verzuim voorafgaand aan pensioen. Dit cao-artikel geeft een NXP medewerker, drie jaar vooraf aan zijn pensioen, recht op extra verlofuren:

 • 60 uren drie jaar voor de (gekozen) datum van pensionering
 • 90 uren twee jaar voor de (gekozen) datum van pensionering
 • 120 uren een jaar voor de (gekozen) datum van pensionering

In dit alternatief blijft het salaris, de gerelateerde inkomstenelementen en pensioen op 100%. Ook kan een NXP medewerker op basis van art. 8.3 Koopdagen extra verlof kopen.

Ploegenmedewerkers in 5-ploegendienst kunnen 8 dagen (64 uur) per jaar kopen.

Niet ploegenmedewerkers kunnen 20 dagen (160 uur) per jaar kopen.

Voor de NXP medewerkers organiseert De Unie en FNV Metaal een aantal bijeenkomsten om het Generatiepact en alternatief toe te lichten.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

Nijmegen: dagdienst en ICN8 ploegenmedewerkers A t/m G:

Maandag 24 juni 2019, Zaal FB 0.003, na hoofdingang FB eerste zaal meteen rechts

Ploeg A:  13:30 – 14:00 uur, voor middagdienst

Ploeg B:  14:40 – 15:10 uur, na ochtenddienst

Ploeg E:  21:30 – 22:00 uur, voor nachtdienst

Woensdag 26 juni 2019, Zaal FB 0.003, na hoofdingang FB eerste zaal meteen rechts Ploeg C:  13:30 – 14:00 uur, voor middagdienst

Ploeg D:  14:40 – 15:10 uur, na ochtenddienst

Eindhoven: Donderdag 27 juni 2019, 12:00 -13:00 uur, zaal HTC46-3.64

Zijn er vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met de belangenbehartiger op via suat.koetloe@unie.nl.