De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Al maanden overschaduwt de coronacrisis onze samenleving en de economie. We kunnen er niet omheen, het raakt ons allemaal. Onzekerheid over je gezondheid, werk, inkomen of bestaan. Dat corona gevolgen heeft, dat is duidelijk. Inmiddels werkt het kabinet de 3e tijdelijke steunmaatregel NOW 3.0 uit. Hoe kwam dit steunpakket tot stand en wat zijn de gevolgen voor jou? Wij zetten het in dit blog voor je uiteen.

Economische crisis

Corona heeft ons leven letterlijk op z’n kop gezet. Ouders werden docenten, docenten werden vloggers, bijna alle werkenden werden thuiswerkers. Ondernemers misten hun klanten. Elkaar begroeten op anderhalve meter heet nu het nieuwe normaal. De gezondheidscrisis resulteerde door alle genomen maatregelen in een economische crisis in een snelheid en omvang die haar gelijke niet kent. Mark Rutte noemde het een intelligente lockdown. Veel sectoren werden desondanks hard geraakt, waaronder de contractcatering, KLM, reisbranche, retail in de fashion, evenementen-, recreatie-, horeca- en uitzendbranche.

Eerste helpende hand: NOW 1.0

En toen was er de aankondiging van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De overheid trok de portemonnee om banen te behouden. Daarna volgde de NOW 2.0 en nu is er de NOW 3.0. Maar wat doet de overheid eigenlijk met deze maatregel? De NOW keert geld uit aan de werkgever. Die komt hier alleen voor in aanmerking bij een omzetverlies van minstens 20 procent.

Het omzetpercentage bepaalt de omvang van de compensatie. Bij 100 procent omzetverlies was de compensatie in NOW 1.0 90 procent van de loonkosten met een opslag van 30 procent. Per saldo kreeg een werkgever per € 1.000,- bruto loonkosten dan € 1.170,- compensatie. Door de werkgeverslasten – denk aan sociale lasten, pensioen en ziektekosten – was de steun nog steeds niet toereikend. Was het omzetverlies 50 procent, dan ontving de werkgever dus 50 procent compensatie van bovenstaand voorbeeld. Was het omzetverlies minder dan 20 procent? Dan kreeg de werkgever niets.

NOW 2.0

In de NOW 2.0 is de compensatie verhoogd tot 90 procent van de loonkosten met een opslag van 40 procent. Bij 100 procent omzetverlies krijgt een werkgever € 1.260,- compensatie voor € 1.000,- bruto loonkosten. Bovendien zijn er bij de NOW 2.0 extra voorwaarden gesteld:

  • Er morgen geen aandelen worden ingekocht of dividend uitgekeerd.
  • Er mogen geen bonussen worden uitgekeerd aan de top van het bedrijf.
  • Werkgevers moeten zich inspannen voor om- en bijscholing.

Wat levert de NOW op?

Werkgevers die steun krijgen via de NOW 1.0 of 2.0, mogen geen ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Bovendien moeten ze de compensatie besteden aan het loon van de medewerkers. Door NOW zijn werkgevers niet (of in elk geval minder) in acute financiële problemen gekomen en hebben veel werknemers hun baan kunnen behouden. Ruim een miljoen werknemers worden dankzij de NOW doorbetaald. Desondanks is de werkloosheid opgelopen tot boven de 400.000. Zou het kabinet niets doen en komt er een tweede golf met bijkomende beperkingen, dan loopt de werkloosheid volgens het Centraal Planbureau op tot 10 procent in 2021.

NOW 3.0

Nu is er de volgende steunmaatregel: NOW 3.0. Deze loopt door tot 1 juli 2021, maar de compensatie neemt af. Tot 31 december is de drempel nog steeds 20 procent omzetverlies; in 2021 komen werkgevers pas in aanmerking bij 30 procent omzetverlies. De compensatie is de eerste drie maanden nog 80 procent, de drie maanden erna 70 procent en de laatste drie maanden 60 procent – wel allemaal met de opslag voor werkgeverslasten van 40 procent. Bovendien is de compensatie in de laatste drie maanden beperkt tot het maximaal dagloon van € 4.769,-, terwijl dat bij NOW 1.0, NOW 2.0 en het eerste halfjaar van NOW 3.0 nog tweemaal het maximaal dagloon was.

Nieuw is dat werkgevers de loonsom mogen laten dalen. Ze mogen dus ontslag aanvragen of een loonoffer vragen zonder boeteregeling. De eerste drie maanden mag de loonsom dalen met 10 procent, de tweede drie maanden met 15 procent en daarna met 20 procent. Voor de periode 2020-2022 trekt het kabinet nog eens € 1,4 miljard euro uit, onderverdeeld in:

  • € 650 miljoen voor begeleiding van werk(loosheid) naar werk
  • € 350 miljoen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid
  • € 230 miljoen voor scholing en ontwikkeling
  • € 150 miljoen voor armoedebestrijding

Een omvangrijk pakket aan maatregelen waar veel werkgevers en werknemers mee te maken hebben.

Meer weten

Vragen over de coronacrisis, steunmaatregelen of de gevolgen van de overheidsbegroting op jouw werk en inkomen? Stel ze ons gerust! Ons Service Center is elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

Afdrukken