De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 2.0

Op 20 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige NOW-maatregel wordt verlengd met drie maanden. De regeling blijft grotendeels hetzelfde, maar sommige voorwaarden voor werkgevers veranderen en de zogenaamde ontslagboete is beperkt. Hieronder geven we je een kort overzicht van deze wijzigingen.

Verlenging NOW

Eerder hebben we uitgebreid toegelicht wat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor jou betekent. Deze eerste steunmaatregel gold voor de maanden maart, april en mei. De NOW 2.0 is een verlenging, en geldt voor de maanden juni, juli,  augustus en september. Het doel van de maatregel blijft: werkgevers ondersteunen en zo veel mogelijk banen behouden.

Veranderingen

Toch zijn er een paar veranderingen tussen NOW 1.0 en NOW 2.0. Zo gelden er strengere voorwaarden voor werkgevers die een aanvraag doen voor tegemoetkoming. Wij zetten de wijzigingen op een rij:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Dit betekent heel simpel gezegd: je werkgever krijgt meer tegemoetkoming per werknemer. Hierdoor kan je werkgever makkelijker blijven bijdragen aan werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioen.
  • Bij de aanvraag voor NOW-tegemoetkoming moeten werkgevers verklaren dat zij overleggen met vakbonden als ze bedrijfseconomisch ontslag aanvragen voor meer dan 20 medewerkers.
  • Werkgevers die een NOW-tegemoetkoming aanvragen, moeten hun werknemers verplicht stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Hierover leggen ze een verklaring af bij de aanvraag.

Ontslagboete

Er is nog één belangrijke verandering in het nieuwe steunpakket. In de eerste versie van de NOW, geldt er een voorwaarde: een werkgever mag geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indienen zo lang hij een tegemoetkoming ontvangt. Doet hij dat wel, dan krijgt hij een zogenaamde ‘ontslagboete’. Die werkt als volgt:

Om de hoogte van de subsidie te berekenen, wordt bij de aanvraag gekeken naar de kosten die een werkgever betaalt aan lonen – de loonsom. Hierop wordt de tegemoetkoming tijdens de ondersteuning gebaseerd. Dient hij daarna een ontslagaanvraag in voor medewerker A? Dan wordt de loonsom verlaagd met het loon van medewerker A, plus 50 procent van dat loon. Dit betekent dat de tegemoetkoming ook lager wordt.

Deze ontslagboete wordt onder de NOW 2.0 niet geschrapt (zoals verwacht), maar beperkt: de loonsom wordt nog steeds verlaagd met het loon van de medewerker, maar niet ook nog met de 50 procent extra.

Vraagt een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aan voor meer dan twintig medewerkers, zónder akkoord van vakbond of ondernemingsraad? Dan krijgt hij een ontslagboete van 5 procent op de totale tegemoetkoming.

Meer weten

Vragen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de verlenging of de nieuwe voorwaarden? Stel ze gerust aan ons Service Center! Ze zitten elke werkdag voor je klaar, van 8.00 tot 18.00 uur: sc@unie.nl of 0345 851 963.