De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vervangt regeling Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (WTV), waar wij jullie vorige week over berichtten, is stopgezet en vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Wij geven jullie wat nadere informatie over dit Noodfonds.

WTV stopgezet

Er waren zoveel aanvragen voor de WTV dat deze regeling niet meer gebruikt kon worden. De overheid wil echter nog steeds bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis tegemoet komen.

Voor wie?

De werkgever kan voor zowel vaste als flexibele werknemers (oproepcontracten) een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Ook uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten een aanvraag doen. Deze aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden.

Wanneer kan jouw bedrijf aanvragen?

Jouw werkgever kan niet zomaar een aanvraag voor een tegemoetkoming doen. De maatregel kent een aantal voorwaarden:

  • Er mogen géén werknemers ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarover een tegemoetkoming uit het Noodfonds ontvangen wordt;
  • De omzet moet met minimaal 20% terugvallen;
  • Alle omzetdalingen vanaf 1 maart kunnen meegenomen worden in de toetsing.

Er kan nog géén aanvraag worden gedaan bij het UWV. Het UWV is hard bezig om alles in gereedheid te brengen.

Wat betekent het voor jou?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en kan maximaal 90% zijn. De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats via jouw werkgever die jouw hele loon moet blijven doorbetalen.

Belangrijk is om te weten dat je géén WW rechten verbruikt (dit in tegenstelling tot de WTV). Als je al in de WTV zit dan blijft deze van kracht totdat jouw werkgever een verlenging aanvraagt (dan geldt de nieuwe maatregel), het kan dus zijn dat je dan wel WW rechten verbruikt.

Het kan zijn dat jouw cao nog aanvullende afspraken kent die gelden tijdens werktijdverkorting en ook kunnen gelden tijdens deze periode.

Uitgebreide informatie NOW

Benieuwd wat de nieuwe regeling precies is? En welke impact deze op jou heeft? Wat de NOW precies inhoudt leggen we je uit.