- De Unie - https://www.unie.nl -

NN Group: Uitslag thuiswerk- en reiskostenvergoeding

De uitslag van de stemming over de thuis- en reiskostenvergoeding is bekend. Een ruime meerderheid van de leden heeft voor gestemd. De Unie geeft deze positieve uitslag door aan NN.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitslag De Unie

89% van de stemmers heeft voor gestemd

8% van de stemmers heeft tegen gestemd

3% van de stemmers heeft zich onthouden

Het is fijn dat zoveel leden tevreden zijn met het resultaat en dit ook laten weten.

Toelichting bij de uitslag

De leden die tegen hebben gestemd geven hiervoor verschillende redenen. Maar ook leden die vóór hebben gestemd vragen soms om aandacht voor onderdelen van de regeling.

Dit zijn aandachtspunten die De Unie in het cao-overleg kan meenemen.

Aansluiting bij andere overleggen

De regeling thuiswerk- en reiskostenvergoeding is uitsluitend een financiële regeling. Er zijn echter nog veel meer belangrijke afspraken die gemaakt moeten worden over het combineren van op kantoor werken met vanuit huis werken. Deze onderwerpen bespreekt NN met de centrale ondernemingsraad. We volgen dit proces nauwgezet. Ook het ontbreken van duidelijkheid over de lease-regeling is voor leden een punt van zorg.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.