De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group pensioenregeling

Op 7 november 2019 hebben de medewerkers een bericht van de werkgever ontvangen over het besluit van het NN CDC Pensioenfonds om voor het jaar 2020 de opbouw in het pensioenfonds te korten. De medewerker bouwt in het jaar 2020 1,552% van het pensioen op in plaats van 1,875%. Het pensioenfonds heeft dit besluit moeten nemen omdat de afgesproken premie van 30% niet voldoende is voor de afgesproken pensioenopbouw.

Rol van De Unie

De vaste pensioenpremie van 30% is afgesproken in de NN-cao 2019-2020. Meer informatie over de cao vind je hier. De Unie heeft deze afspraak medeondertekend. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, vind het daarom juist om de leden hierover te informeren. Door een vaste premie af te spreken werd een deel van het risico van een lage rente gelegd bij de werknemers. Dit risico is nu werkelijkheid geworden. Het is teleurstellend dat dit besluit noodzakelijk is. Ten tijde van de cao-onderhandelingen hebben we al een versobering van de regeling geaccepteerd. In de nieuwe pensioenregeling hebben we afgesproken het partnerpensioen op risicobasis te regelen in plaats van het partnerpensioen op opbouwbasis. Feitelijk bouwt de medewerker hierdoor in totaal al minder pensioen op. Op de destijds bekende omstandigheden was de nieuwe pensioenregeling uitvoerbaar en de premie van 30% voldoende. Het NN CDC Pensioenfonds heeft de opdracht om de pensioenregeling uit te voeren daarom ook geaccepteerd. Helaas is de rente na de zomer op een zeer laag niveau terecht gekomen en niet meer voldoende hersteld. De lage rente maakt het pensioen opbouwen erg duur. Hierdoor volstaat de premie van 30% nu niet meer vanaf 1 januari 2020.

Wat wordt gekort?

Het is belangrijk om te benadrukken dat er sprake is van opbouwkorting voor het jaar 2020. Het pensioen dat de medewerker tot en met 2019 heeft opgebouwd wordt niet geraakt. Het betreft alleen de opbouw voor het jaar 2020. In het najaar van 2020 wordt een besluit genomen over de pensioenopbouw voor 2021. Als de rente op 30 september 2020 nog steeds zo laag is, dan zal het pensioenfonds opnieuw de opbouw moeten korten. Stijgt de rente naar een acceptabel niveau dan kan de 30% pensioenpremie wellicht wel volstaan.

Voor wie geldt dit?

De opbouwkorting geldt voor alle deelnemers van NN CDC Pensioenfonds die vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan het pensioenfonds, ook voor de voormalig Delta Lloyd collega’s. De opbouwkorting heeft geen effect op eerder opgebouwd pensioen bij NN CDC Pensioenfonds of bij andere pensioenfondsen, zoals het gesloten Pensioenfonds ING of het Delta Lloyd pensioenfonds. Daarnaast heeft de korting ook geen invloed op het partnerpensioen, wat de partner ontvangt als je tijdens je dienstverband komt te overlijden.

Informatie

In de brief van de werkgever worden medewerkers uitgenodigd om een webcast te volgen op 12 november 2019. In deze webcast wordt een toelichting gegeven en is er gelegenheid om vragen te stellen. De medewerker ontvangt op deze dag ook een pensioenspecial van het NN CDC pensioenfonds. Meer informatie over pensioenen vind je op onze website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen stuur mij een e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.