De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group: pensioenfonds PFI

 

Veel medewerkers van NN hebben een deel van hun pensioen opgebouwd in de tijd dat NN en ING nog één bedrijf waren. Deze pensioengelden worden beheerd door het pensioenfonds PFI.

Project aanpassing administratief en technisch systeem Pensioenfonds ING

PFI voert een groot aantal verschillende regelingen uit. PFI heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om het aantal pensioenregelingen te standaardiseren en uniformiseren. De uitvoering kan dan vereenvoudigd worden zodat het risico op fouten kleiner wordt en de administratiekosten dalen. Het is de bedoeling om uitsluitend de pensioenregeling aan te passen waar dat strikt noodzakelijk is om het doel van toekomstbestendige uitvoering te bereiken.

Overleg PFI en De Unie

Het voorbereidend onderzoek door PFI is inmiddels afgerond. PFI is nu in gesprek met sociale partners over de wijzigingen die ze door willen voeren. We bespreken alle voorgestelde wijzigingen. De Unie toetst eerst of de voorgestelde wijziging binnen het pensioenreglement uitgevoerd kan worden. Als dat mogelijk is dan kan PFI in principe zelf het besluit nemen. Als de wijziging nadelig is voor de werknemers of andere deelnemers, dan willen we wel een compensatie afspreken. Een klein deel van de voorgestelde pensioenwijzigingen vereisen een verandering van het pensioenreglement. De Unie zal een verandering van het pensioenreglement voorleggen aan de leden.

Samenvatting van de wijzigingen

Momenteel voert PFI ongeveer 200 verschillende pensioensoorten uit. Dit wil men terugbrengen naar 40 pensioensoorten in 1 regeling.

  • 3 overlijdensuitkeringen gelijkschakelen.
  • Verschillende vormen van premiecompensatie vastzetten en omzetten in ouderdomspensioen.
  • Toeslagverlening tijdelijk ouderdomspensioen uniformiseren.
  • Omzetten van Gehuwdenouderdomspensioen in een OP regeling.
  • Er komt 1 pensioenrichtleeftijd namelijk 65 jaar.
  • De toekomstige opbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers worden geharmoniseerd.

Voortgang van het overleg

Op 26 september 2019 heeft De Unie opnieuw overleg met PFI over dit project. We bespreken dan ook hoe de werknemers uitleg krijgen over de gevolgen voor hun eigen pensioen. We zullen de Unie-leden daarna weer informeren.

Contact

Zijn er vragen over dit bericht of is er informatie om met De Unie te delen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.