De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group: Onderhandelingen cao en pensioen

Op 6 en 7 november 2018 zijn er weer onderhandelingen geweest. Hieronder staat het verslag van de onderhandeling op 6 en 7 november. We hebben bijna alleen over pensioen gesproken. Er ligt nu een blauwdruk voor een nieuwe regeling. De Unie is nog niet tevreden over deze blauwdruk.

Wat houdt de blauwdruk in?

In een pensioenregeling zitten altijd een aantal belangrijke punten. We hebben hier lang over gesproken. Hieronder staan de belangrijke punten. Ter voorkoming van misverstanden: er is nog geen besluit genomen over een nieuwe pensioenregeling.

  • Een vast premiepercentage van jaarlijks 30% van de pensioengrondslag.
  • Een overgangsjaar in 2019, een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2020.
  • Vanaf 1 januari 2020 is de pensioenleeftijd 68 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2020 bouwt de medewerker jaarlijks 1,875% pensioen op.
  • We willen regelmatige indexatie/toeslag mogelijk maken.
  • In 2020 stijgt de werknemersbijdrage naar 7% van de pensioengrondslag (Dit is nu 6%).
  • In 2021 stijgt de werknemersbijdrage naar 7,5% van de pensioengrondslag.

Een premiepercentage van 30% van de pensioengrondslag is lager dan de huidige pensioenpremie bij NN. Als we de huidige pensioenovereenkomst ongewijzigd voortzetten dan heeft het pensioenfonds in 2019 een premie van 36,1% van de pensioengrondslag nodig. Als de pensioenpremie 6,1% lager is dan moeten we dus bezuinigingen doorvoeren in de pensioenregeling. Dit betekent dat we waarschijnlijk (een deel van) het nabestaandenpensioen moeten omzetten naar een verzekering op risicobasis. De oud Delta Lloyd medewerkers hebben nu een nabestaanden pensioenregeling op risicobasis. Als we de pensioenregeling veranderen dan geldt dit alleen voor de nieuwe opbouw. De medewerker raakt niets kwijt van de rechten in nabestaandenpensioen of het ouderdomspensioen die al is opgebouwd.

Proces

De blauwdruk wordt nu doorgerekend. Cao-partijen hebben het pensioenfonds van NN gevraagd om na te gaan of de blauwdruk omgezet kan worden in een realistische regeling. Dat betekent dat we willen weten of de regeling een fiscaal maximale opbouw van het pensioen van de medewerker kan realiseren. En we willen weten of regelmatige indexatie waarschijnlijk is.

Mening van De Unie

Er is sprake van een pensioenpremie van 30%, waarbij de werknemers vanaf 2020 een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Dit is voor de werkgever een grote besparing.
Voor de medewerker zal dit een slechtere pensioenregeling zijn dan de pensioenregeling die er nu is.
De werkgever heeft duidelijk gemaakt niet over een hogere pensioenpremie te onderhandelen. Daarom laten we uitrekenen wat de gevolgen voor de werknemers zullen zijn als we de blauwdruk omzetten in een pensioenregeling.

Salarisgebouw

De werkgever houdt nog steeds vast aan een loonlijn die gebaseerd is op de mediaan van de Algemene Markt. De werkgever stelt een verhoging voor van deze salarislijn van 2,5%. Maar dat geld komt uit het omzetten van de VIC.

Als De Unie akkoord zou gaan met de mediaan Algemene Markt dan zou dat het volgende betekenen.
(We werken nu nog met de cijfers van april 2018. De cijfers zijn dus iets te hoog). In de huidige situatie zijn 4221 medewerkers bovenschalig of zitten op hun maximumschaal.Dit zijn 2393 medewerkers met een NN-contract. En 1828 medewerkers met een Delta Lloyd contract. Als de medewerkers die precies op hun maximumschaal zitten eraf trekt dan gaat het om 1248 NN-medewerkers en 637 DL medewerkers.

Door de indeling in het nieuwe functiehuis daalt de bovenschaligheid van 4221 naar in totaal 3159 medewerkers. De door de werkgever voorgestelde salarislijn op basis van de Algemene Markt zorgt ervoor dat de bovenschaligheid weer stijgt naar 4948. Als de salarislijn van de Algemene Markt + 2,5% wordt gevolgd dan zal de bovenschaligheid weer wat dalen. De cijfers daarvan krijgen we in het volgende overleg. De Unie vindt het erg belangrijk om goede afspraken te maken over hoe NN omgaat met bovenschaligheid. Hier is wel over gesproken maar we zijn er nog niet uit.

Vervolg

In het volgende overleg gaan we verder met alle technische punten. Daarna moeten we bekijken wat het volgende onderwerp zal zijn. Per keer zal dit gepland worden. Er zijn nog geen punten van overeenstemming. Dus alle punten komen weer terug. Verder heeft De Unie gevraagd wat de werkgever bereid is aan salarisverhoging te geven. NN-Group stelt dit afhankelijk van de uiteindelijke pensioenregeling. Het volgende overleg is op 16 november 2018.

Een mening geven of zijn er zorgen? Neem contact met De Unie op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.