De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Voorbereiden nieuw cao-overleg

Het resultaat van de afgelopen cao-onderhandelingen is door de leden afgewezen. Hoe nu verder.

De analyse van De Unie

Veel leden hebben hun stem gemotiveerd. Een van de argumenten is de plotting in het nieuwe functiehuis (uit 2017). Dit heeft nu geleid tot bovenschaligheid op grote schaal. Veel leden hebben aangegeven dat dit niet in lijn is met Care, Clear, Commit.

Het is duidelijk dat de plotting een belangrijke reden is waarom het cao-voorstel is afgewezen. Maar met alleen een afspraak over een nieuwe bezwaarprocedure zijn we er niet. Leden hebben ook aangegeven zeer ontevreden te zijn over het pensioen en de VIC-toeslag. Plus nog een veelheid aan andere onderwerpen. Dit heeft De Unie op 31 januari 2019 ingebracht in ons gesprek met de werkgever.

Terugblik

Eerst even terug naar het vorige cao-overleg.

  • Heel veel tijd is besteed aan de onderhandelingen over de salarislijn en over de toeslagen.

Als er niet zo’n omvangrijke bovenschaligheid was geweest, dan hadden we meer tijd gehad voor andere belangrijke zaken.

  • Pensioen was een onderwerp waar we niet over konden onderhandelen. Het was duidelijk dat er een bezuinigingsdoelstelling lag. Omdat er tijdsdruk ontstond (het pensioenfonds moest antwoord hebben) was pensioen het eerste onderwerp waar de vakorganisaties hebben moeten toegeven.
  • Er was niet voldoende tijd om alle artikelen uit de NN-cao en de Delta Lloyd-cao naast elkaar te leggen. Er is onderhandeld over de hoofdzaken.

Deelbelangen

De leden die van Delta Lloyd afkomstig zijn hebben in grote meerderheid ingestemd. De leden van NN hebben in grote meerderheid tegen het voorstel gestemd. Bij de nieuwe onderhandelingen gaan we uit van een cao die recht doet aan de toewijding en inzet van alle medewerkers bij NN en gaan uit van dezelfde wil bij de werkgever.

Enquête

Voor De Unie is de mening van de leden bepalend. We vragen de Unie-leden daarom om de enquête in te vullen. We vragen om uiterlijk woensdag 13 februari, 12.00 uur een mening te laten weten. De uitslag van de enquête neemt De Unie mee naar het cao-overleg.

Meer inspraak?

Ledenvergaderingen: Haal een groep leden, niet leden en belangstellenden bij elkaar op de werklocatie, dan organiseert De Unie een ledenvergadering.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Organiseren van  een ledenvergadering op de werklocatie? Neem dan contact met de belangenbehartigers op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl en/of harma.pethke@unie.nl.