De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Uitslag enquête

In januari 2019 heeft De Unie een enquête gehouden onder haar leden, zodat we ons goed voor kunnen bereiden op de nieuwe cao-onderhandelingen. Deze starten op 27 februari 2019. Heel veel leden hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Lees hieronder de uitkomst.

Uitgangssituatie

Zoals bekend hebben de leden met een Delta Lloyd achtergrond het voorstel van de werkgever van december 2018 geaccepteerd. De leden met een NN-achtergrond hebben dit voorstel afgewezen.
Omdat vooraf afgesproken was dat de nieuwe cao alleen tot stand kon komen als beide groepen medewerkers daarmee zouden instemmen, is er nu geen nieuwe cao.

De Unie gaat met de werkgever in gesprek om te proberen alsnog een akkoord te bereiken voor een nieuwe cao.

Enquête uitslag

Lees hier de uitkomsten van de enquête.

In deze enquête hebben we de Unie-leden ook gevraagd hun prioriteiten te geven.
De prioriteiten volgorde van onze leden is:

  1. Maximumschaalsalaris verhogen
  2. Pensioen (we hebben een hogere pensioenpremie en NP op opbouwbasis samen genomen)
  3. Structurele loonsverhoging
  4. VIC (hoger percentage)

Inzet

Samen met de andere vakorganisaties hebben we een gezamenlijke inzet geformuleerd, om helder en duidelijk de onderhandelingen te vervolgen. We willen er samen uitkomen. De volgorde geeft niet de belangrijkheid van de punten aan. Lees hier de gezamenlijke onderhandelingsinzet.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie met De Unie? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.