De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Principeakkoord, cao en sociaal plan

In april van dit jaar heeft De Unie een principeakkoord bereikt met NN over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Inmiddels zijn op alle kantoren informatiebijeenkomsten georganiseerd door cao-partijen.

Het resultaat is toegelicht en medewerkers konden hun vragen stellen.

Waar gaat de stemming over?

De Unie roept de leden op om hun stem uit te brengen over het bereikte akkoord. Net als de vorige keer stemmen NN en Delta Lloyd leden apart.

Leden met een NN-contract stemmen over:

 • Een cao met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
 • Een sociaal plan met een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021.
 • Verlenging van het reorganisatiekader.

Onderdeel van de cao is een pensioenafspraak met een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021.

Leden met een Delta Lloyd-contract stemmen over:

 • Een cao met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
 • Verlenging van het huidige sociaal plan tot 31 december 2019 (met een aantal wijzigingen).
 • Het nieuwe sociaal plan NN, dat voor Delta Lloyd medewerkers van kracht wordt op 1 januari 2020 met een looptijd tot 31 december 2021.
 • Verlenging van het reorganisatiekader.

Onderdeel van de cao is een nieuwe pensioenregeling die ingaat op 1 januari 2020 met een looptijd tot 31 december 2021. De pensioenovereenkomst van Delta Lloyd loopt door tot 31 december 2019.

Wat is afgesproken?

De tekst van het principeakkoord is hieronder lezen.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

 • Lees hier het uitgewerkte principeakkoord.
 • Lees hier de bijlage van het principeakkoord.
 • Lees hier de wijzigingen principeakkoord in vergelijking met resultaat van december 2018.
 • Bekijk hier de nieuwe salarisschalen.

Zijn er vragen? Neem dan contact met ons op via inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl. Kijk ook op SAM of de vragen daar beantwoord zijn.

Stemmen

Het resultaat van onderhandelingen van december 2018 is door de leden van De Unie afgewezen. De Unie heeft vervolgens geïnventariseerd waar de leden ontevreden over waren. Deze punten zijn ingebracht bij het cao-overleg. Dit overleg heeft geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen. In de onderhandelingen zijn keuzes gemaakt, het bleek niet mogelijk om op alle bezwaarpunten een tegemoetkoming van de werkgever te krijgen. Maar we hebben veel onderwerpen wel kunnen verbeteren en daar zijn we tevreden over. Wij adviseren om in te stemmen met dit principeakkoord. We verwachten niet dat we met onderhandelingen een beter resultaat kunnen bereiken.

Positief zijn de collectieve salarisverhoging en de verhoging van de maximum schaalsalarissen. Het grotendeels in stand houden van het sociaal plan, met een looptijd tot eind 2021 is ook positief. De meeste arbeidsvoorwaarden in de cao voor NN-medewerkers zijn in stand gehouden. En voor de meeste Delta Lloyd-medewerkers geldt de levensloopvergoeding van 4,07%.

Aan de andere kant blijven een aantal medewerkers bovenschalig door het nieuwe functiehuis. Dit is geen onderdeel van de cao, maar we begrijpen het als medewerkers die bovenschalig worden, daar niet tevreden mee zijn. De wijziging van de pensioenovereenkomst is zeker voor NN-medewerkers een achteruitgang. Het Nabestaanden Pensioen wordt op risicobasis verzekerd. De pensioenpremie wordt een vaste premie, voor zowel de medewerker als de werkgever. Mocht de overeengekomen 30% premie in de toekomst niet voldoende blijken te zijn om de pensioenafspraken uit te kunnen voeren, dan heeft dit gevolgen voor de pensioenopbouw of de indexering. Als de 30% premie ruim voldoende blijkt te zijn, dan kan dit tot een voordeel voor de medewerkers leiden.

Breng een stem uit

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. We sluiten de stemprocedure op 26 mei om 23.00 uur.