De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Hoe gaan we nu verder met de cao?

In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de leden niet hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao van NN.

 

Gesprek met NN

De Unie heeft op donderdagavond een gesprek gehad met de werkgeversdelegatie voor de cao-onderhandelingen. We hebben de uitslag van de stemmingen van De Unie en de andere bonden uitvoerig bestudeerd. Ook hebben we onze zorg uitgesproken over het sentiment onder onze leden. De uitkomst van dit overleg is dat we aanstaande week opnieuw samenkomen om te praten over de effecten van het functiehuis.

Vervolgstappen cao-proces

De Unie wil in het belang van de leden nog steeds graag een nieuwe cao afspreken. Daartoe hebben we half februari nieuwe gesprekken ingepland met de werkgever. We streven naar een cao die recht doet aan de toewijding en inzet van alle medewerkers bij NN en gaan uit van dezelfde wil bij de werkgever. Over de vervolgstappen in het cao-proces heeft de werkgever, met instemming van De Unie, onderstaand bericht op SAM gezet.

Mening

De mening van de leden is voor ons belangrijk. Op de stemformulieren hebben veel leden een stemverklaring ingevuld. Dit is een eerste basis om een onderhandelingsinzet te bepalen. Hierover worden de leden uiteraard nog nader geïnformeerd.

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, stuur dan een mail naar harma.pethke@unie.nl of inge.de.vries@unie.nl.